14. kolovoz 2014.

Javna rasprava okolišnoj dozvoli

diskusija

14.08.2014.- Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije provest će u vremenu od 21. kolovoza do 22. rujna  javnu raspravu  u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Univerzal d.o.o. – Građevina za gospodarenje otpadom, Varaždin. Javni uvid provest će se u prostorijama Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Franjevački trg 7, radnim danom od 8 do 15 sati, a sažetak Stručne podloge možete pogledati ovdje.
Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost mogu pogledati dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Stručne podloge, zaključno s 22.9.2014.
Javno izlaganje održat će se 5.9.2014. (petak) u 11 sati  u  prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin u Skupštinskoj dvorani. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici operatera tvrtke Univerzal d.o.o., predstavnici ovlaštenika tvrtke Hrvatski centar za čistiju proizvodnju d.o.o. i predstavnici Grada Varaždina.
Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 22.9.2014. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.