02. veljača 2015.

Javna rasprava o brzoj cesti Varaždin - Krapina

cesta

2.2.2015.- Do 3. ožujka traje javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina''. Riječ je o prometnici o kojoj se govori  već 20-ak godina, a povezivat će Varaždin s Krapinom, preko Ivanca i Lepoglave. Ovdje možete pogledati Sažetak Studije o utjecaju na okoliš, a kako stoji u Obavijesti o javnoj raspravi,   zainteresirana javnost može  dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 3.3.2015.
Javno izlaganje održat će se 12.02.2015.  u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Ivanca, Trg hrvatskih Ivanovaca 9b, Ivanec. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici investitora, tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. te predstavnici ovlaštenika, Instituta IGH d.d. iz Zagreba.
Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.
Inače, najveći dio brze ceste ići će uz postojeću prugu Varaždin-Ivanec, a u prvoj fazi gradit će se dionica Bednja-Varaždin.