02. listopad 2018.

Javna priznanja Grada Varaždina 2018

Grad Varaždin pozva sve Varaždinke i Varaždince, udruge građana, mjesne odbore, udruge gospodarstvenika i obrtnike, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina u 2018. godini koji je raspisao Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Natječaj je raspisan i traje do 26.10.2018. godine, a priznanja se odnose na Povelju počasnog građanina Grada Varaždina, Nagradu za životno djelo, Nagradu, Plaketu i Medalju Grada Varaždina sukladno raspisanom natječaju. Tekst natječaja nalazi se na internetskim stranicama Grada te je objavljen u tisku.

U prijedlogu je potrebno navesti ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje i obrazloženje iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

Prijedlog se podnosi Odboru za dodjelu javnih priznanja (s naznakom: 'za natječaj'), Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, zaključno do 26. listopada 2018. godine.

Pozivamo medije da objavom ove informacije potaknu javnost da daju svoje prijedloge kandidata za javna priznanja Grada Varaždina.