13. svibanj 2013.

Izravna pomoć strateškim industrijama

ospodarstvo.pn

13.05.2013.-U Ministarstvu gospodarstva prezentiran je  Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu kojim je Ministarstvo gospodarstva osiguralo  bespovratna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna.

Bespovratna sredstva potpore namijenjena su  sektoru prerađivačke industrije, dakle sektorima proizvodnje tekstila,odjeće, kože i srodnim proizvodima. Po prvi puta ovim Operativnim programom Ministarstvo gospodarstva obuhvaća i proizvodnju proizvoda od drva, konkretno prerada drva i proizvodnja namještaja, proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume, plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, proizvodnju metala i metalnih proizvoda, proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva te proizvodnja motornih vozila.

Mjere obuhvaćene ovim programom su poticanje početnih ulaganja, modernizacija tehnološkog procesa, subvencioniranje obrtnih sredstava, razvoj i promocija novih proizvoda, sufinanciranje dodjele znaka zaštite okoliša, sufinanciranje troškova uvođenja EMAS sheme u proizvodnu organizaciju te sufinanciranje izrade potrebite dokumentacije u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Tvrtke koje će se prijaviti na natječaj za dobivanje potpora, uz ostalo moraju ispuniti uvjet da imaju 20 i više zaposlenih, da nemaju nepodmirenih dugova prema državi, da nisu u likvidaciji ni u predstečajnoj nagodbi. Od ukupnih 120 milijuna kuna potpora , 90 milijuna kuna je  predviđeno  za poticanje početnih ulaganja i modernizaciju tehnoloških procesa , pri čemu se može pojedinačno najviše dobiti 3 milijuna kuna, dok je preostalih 30 milijuna kuna namijenjeno za ostale mjere iz Operativnog programa. Pojedine tvrtke mogu prijaviti jedan ili više projekata.

Operativni program i popratne dokumente preuzmite ovdje:

http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/operativni-program-2013_620.doc

http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/javni-natjecaj_623.doc

http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/prijavni-obrazac_621.doc

http://www.varazdin.hr/cms-repository/file/izjava_622.doc