14. rujan 2023. | Autor: Maja Hrešć

Izložba u kriptama povodom obilježavanja 250 godina gradskog groblja u Varaždinu

U srijedu je u organizaciji Gradskog muzeja Varaždin započeo novi ciklus „Srijeda u muzeju“ otvorenjem izložbe u kripti župne crkve sv. Nikole, prostoru dosad uglavnom nedostupnom i nepoznatom posjetiteljima. Izložba je priređena povodom obilježavanja 250 godina od prvog ukopa na Gradskom groblju u Varaždinu.

Otvorenju su nazočili gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin Miran Bojanić Morandini, varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak, župnik Župe sv. Nikole Stjepan Najman i brojni zainteresirani građani. Autorica stručne koncepcije izložbe je muzejska savjetnica Spomenka Težak, suradnici su kustosi Davor Kraš i Jelena Petković, a je postav likovno oblikovala arhitektica Dora Gorenak.

Na izložbi se predstavlja građa varaždinskih baštinskih ustanova koja obuhvaća dokumente, planove i nacrte te fotografije i razglednice o nastanku i razvoju varaždinskoga groblja, kao i predmete vezane uz žalovanje i običaje sahranjivanja. Koncipirana je u nekoliko tematskih cjelina: Ukopi na nekadašnjim varaždinskim grobljima do početaka korištenja današnjega Gradskoga groblja, Od ideje o grobljanskom parku do današnjega groblja, Herman Haller i njegovi prethodnici i nasljednici, Zanimljivi krajobrazni dijelovi groblja te Običaji Varaždinaca kod sahranjivanja najmilijih.

Izložba je postavljena za razgled do 7. listopada ove godine i besplatno se može razgledati od utorka do subote od 9 do 17 sati.