29. svibanj 2015.

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

zbori_vmo_bann.pn

Dana 31. svibnja 2015. godine održat će se izbori za članove 16 vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Varaždina o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina i odluci o raspisivanju izbora.


Za jedno ili više naselja mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Vijeće mjesnog odbora je tijelo mjesnog odbora koje građani s područja određenog mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Vijeće mjesnog odbora, između ostalog, donosi plan uređenja naselja ili dijela naselja i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji te ima pravo predlaganja: koncepta razvoja svog područja; rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova i drugih dokumenata prostornog planiranja; razvoja komunalne infrastrukture, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te za poboljšanje uvjeta života; mjera za učinkovitiji rad komunalnih službi; imenovanja ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena i drugih objekta na svom području; te promjena područja mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora između sebe bira predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i to za ukupno 79 kandidacijskih lista. Za članove vijeća svih 16 mjesnih odbora dostavile su svoje kandidacijske liste koalicija stranaka Hrvatska demokratska zajednica - HDZ, HRAST – Pokret za uspješnu hrvatsku, Hrvatska seljačka stranka – HSS, Hrvatska stranka prava – HSP, Blok umirovljenici zajedno – BUZ, Zagorska stranka – ZS i koalicija stranaka Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati  -  HNS, Hrvatska stranka umirovljenika – HSU.
Narodna stranka – REFORMISTI je dostavila kandidacijske liste za vijeća 15 mjesnih odbora osim za Vijeće Mjesnog odbora Poljana Biškupečka, a Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP također za vijeća 15 mjesnih odbora osim za Vijeće mjesnog odbora Črnec Biškupečki.
Hrvatska socijalno – liberalna stranka – HSLS dostavila je 9 kandidacijskih lista i to za vijeća: 1. mjesnog odbora „Centar“ Varaždin, 3. mjesnog odbora Varaždin, 4. mjesnog odbora Varaždin, 5. mjesnog odbora Varaždin, 6. mjesnog odbora „Banfica“ Varaždin, 7. Mjesnog odbora Varaždin „Biškupec“, Mjesnog odbora „Hrašćica“, Mjesnog odbora Črnec Biškupečki i Mjesnog odbora „Zbelava“.
Četiri kandidacijske liste dostavio je Održivi razvoj Hrvatske – ORAH i to za: 1. mjesni odbor „Centar“ Varaždin, 3. mjesni odbor Varaždin, 4. mjesni odbor Varaždin i 5. mjesni odbor Varaždin. Jednu kandidacijsku listu za Vijeće 5. mjesnog odbora dostavili su Hrvatski laburisti – stranka rada. Kandidacijske liste grupe birača dostavili su nositelji liste: Stjepan Cepanec za Vijeće 7. mjesni odbor Varaždin „Biškupec“, Franjo Puškadija za Vijeće Mjesnog odbora Poljana Biškupečka  i Vlado Tomašković za Vijeće Mjesnog odbora Jalkovec.

Gradsko izborno povjerenstvo je izvršilo sve pripremne radnje za provedbu izbora te se pozivaju građani da izađu na izbore i ostvare svoje biračko pravo.

Gradsko izborno povjerenstvo prve službene privremene rezultate za izbore za vijeća mjesnih odbora s područja Grada Varaždina objavit će na službenim internet stranicama Grada Varaždina www.varazdin.hr čim isti budu prikupljeni i zbrojeni odnosno čim budu obrađeni rezultati izbora sa svih biračkih mjesta.


S poštovanjem.

PREDSJEDNIK
Alan Pretković, v.r.