10. ožujak 2023. | Autor: Maja Hrešć

Izbori za Gradsko vijeće Grada Varaždina 16. travnja – svi iščekuju donošenje proračuna

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković u petak su na konferenciji za novinare u palači Patačić govorili o nadolazećim izborima za Gradsko vijeće Grada Varaždina. Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj je sjednici donijela odluku da će se izbori održati 16. travnja 2023. godine.

„Znamo da su se prijašnjih godina u drugim gradovima i općinama izbori održali već početkom ožujka, a u Varaždinu će biti tek 16. travnja. Izborni rokovi počinju teći 17. ožujka i od tada do 30. ožujka moći će se predati kandidacijske liste. Liste će biti objavljene 1. travnja kad kreće izborna kampanja.“ – najavio je gradonačelnik Bosilj. Dodao je kako se nada da će se nakon izbora formirati kvalitetno i konstruktivno Gradsko vijeće koje će u roku od 90 dana moći usvojiti proračun. No, u slučaju da ne usvoji proračun, Gradsko vijeće bi se ponovo raspustilo u kolovozu, ali s njim i gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika što vodi do novih izbora krajem godine. „Grad Varaždin time bi nepovratno izgubio cijelu ovu godinu. Donošenje proračuna u što kraćem roku iščekuju i naši umirovljenici koji će dobiti zakašnjele uskrsnice i svi zaposleni u sustavu Grada kako bi dobili sve zaostatke plaća, a koje ću osigurati aneksom kolektivnog ugovora. No, tu su i svi ostali projekti koji stoje, uključujući i one za čije provođenje smo dobili europska sredstva poput solara na školama, novog vrtića.“ – rekao je gradonačelnik.

Osvrnuo se i na jučerašnje izjave bivšeg zamjenika gradonačelnika Zlatana Avara oko integralne nagodbe. „On je bezočno lagao. Bivša vlast je donijela integralnu nagodbu u ožujku 2021. godine i nitko je nije želio potpisati, što dokazuje i prepiska iz mailova odgovornih osoba u kojima stoji da s integralnom nagodbom nisu suglasni. Kada sam preuzeo upravljanje Gradom, razgovarao sam i s TH Investom i s CIOS-om koji na tu nagodbu nisu pristali i ona je u srpnju 2021. stavljena izvan snage. Nakon dodatnih pregovora, usuglasili smo novu nagodbu koju je zatim usvojilo Gradsko vijeće.“ – ističe gradonačelnik.

„O tome koliko im je stalo do Grada Varaždina govori i činjenica da, kada je Županijski sud u Osijeku poništio presudu vezanu uz Ivana Čehoka i Miljenka Ptičeka oko zamjene zemljišta šuma Jelačićka i današnji Konzum, a vještačenje je pokazalo da je time Grad oštećen za 6,36 milijuna kuna, odnosno prema podacima Porezne uprave 4,5 milijuna kuna, Zlatan Avar je tada da pomogne Čehoku za slučaj da bude osuđen, poslao punomoć odvjetniku Šabijanu kojom je Grad suglasan skidanja imovinsko pravnog zahtjeva. To znači da se u slučaju ako ih se osudi, Grad odriče minimalno 4,5 ili 6,36 milijuna kuna, ovisno o presudi. Toliko o borbi za interese grada.“ – rekao je gradonačelnik Bosilj.

Pojasnio je kako je Grad Varaždin još 28. veljače poslao argumentiran odgovor Ministarstvu graditeljstva na njihov dopis oko skidanja javnog dobra na dvije čestice. „Ministarstvo je u svom dopisu navelo krive zakone, krive članke, citiraju krivu preambulu, smatraju da se radi o općem, a ne pojedinačnom aktu i da je trebalo provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Moram naglasiti kako je u prošlom mandatu Grad Varaždin skinuo javno dobro na 40-ak čestica i nikad nije provedeno savjetovanje, kao ni nigdje drugdje u Hrvatskoj. Ministarstvo sada može prihvatiti naš odgovor ili odlučiti da se akt stavi izvan snage. No, stavljanje akta izvan snage nema nikakav pravni utjecaj. Integralna nagodba je provedena, Grad Varaždin završio je sporove, dobili smo natrag svoju zadužnicu od 15 milijuna kuna, ove dvije čestice su i gruntovno provedene. Visoki upravni sud ima sudsku praksu gdje ne smatra upitnim pravo jedinice lokalne samouprave da samostalno, u skladu s mjerodavnim propisima, kojima je uređeno prostorno i urbanističko planiranje, odredi namjenu određene čestice te odredi trajni prestanak potrebe korištenja nerazvrstane ceste. Dakle, sva ova naklapanja su bespredmetna. Čak i da nekim slučajem sud presudi da nije ispravno skinut status, integralna nagodba nije upitna, te dvije čestice se vraćaju Gradu, a TH ima osiguranje od 20 tisuća kuna. Sve njegove optužbe su potpuno lažne.“ – kazao je.  

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković naglasio je da ovu gradsku vlast ništa neće spriječiti da pošteno i predano obavlja posao za koji su izabrani od građana, iako se od prvog dana preuzimanja upravljanja Gradom suočavaju s konstantnim prijavama i inspekcijskim nadzorima: „Njihov jedini cilj nije raditi kao oporba i predlagati rješenja već destrukcija. Pišu kaznene prijave, pišu inspekcijama, sve da nas što više zaustavljaju u obavljanju posla i čišćenju svega onog što smo zatekli. Podnositi lažne kaznene prijave dok pokušavamo riješiti sve ono što su nam ostavili u nasljedstvo je protivno interesa svih građana grada Varaždina. Građani će na izborima pokazati da im je dosta njihove negativnosti u medijskom prostoru i mislim da je vrijeme da se ta stranica knjige zatvori, a mi ćemo dalje raditi sa svim strankama i nezavisnim listama koje žele djelovati za dobrobit Varaždina.“ – rekao je zamjenik gradonačelnika.