18. studeni 2014.

Izabrani članovi Savjeta mladih Grada Varaždina

vijeće2

18.11.2014- Jučer su na 10. sjednici Gradskog vijeća izabrani članovi Savjeta mladih Grada Varaždina. Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od objave rezultata, a isti će biti konstituiran izborom predsjednika Savjeta. Izabrani su : Krunoslav Drožđek, Antonio Auker (zamjenik člana), Vanja Horvat, Ivan Kostanjevac (zamjenik članice), Tim Hrvaćanin, Svea Gradinščak (zamjenica člana), Dominik Klemenčić, Marko Kolarek (zamjenik člana), Dragutin Kliček, Luka Furjan (zamjenik člana), Sanja Labaš, Nina Vidović (zamjenica članice), Nina Plantak, Miroslav Komes (zamjenik članice), Mario Sinčić, Saša Vrček (zamjenik člana), Leon Žganec-Brajša, Paula Šimunčić (zamjenica člana). Mandat članova i zamjenika članova traje 3 godine.