12. listopad 2012.

Izabran predsjednik Savjeta mladih

savjet mladih

12.10.2012. - Dragutin Kliček izabran je za predsjednika Savjeta mladih Grada Varaždina u novom sazivu.Denis Mladenović izabran je za zamjenika predsjednika a Vedrana Duić je odrđena za zapisničarku. Članovi Savjeta mladih donijeli su odluke o pokretanju izrade Gradskog programa djelovanja za mlade, o otvaranju Facebook stranice Savjeta mladih a predložili su i organiziranje konferencije Savjeta mladih u Varaždinu.