03. travanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Zelena mjesta rekreacije u Gradu Varaždinu: „Uređenje biciklističko - pješačke staze uz rijeku Plitvicu“

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, 8. veljače 2023. godine predstavio je 7 strateških stupova razvoja s više od 50 međusobno integriranih projekata važnih za razvoj Urbanog područja Varaždin, a kojeg čine Grad Varaždin i 14 okolnih jedinica lokalne samouprave.

Financiranje projekta planirano je kroz integrirana teritorijalna ulaganja za Urbano područje Varaždin – ITU mehanizam, za vrijeme trajanja financijske perspektive od 2021. do 2027. godine.

Jedan od navedenih projekata je „Uređenje biciklističko - pješačke staze uz rijeku Plitvicu“.

Projekt „Uređenje biciklističko - pješačke staze uz rijeku Plitvicu“ sa stajalištima i nadstrešnicama kao zeleno mjesto rekreacije na području Grada Varaždina, uključuje razvoj vodene i zemljane atrakcijske osnove uz aktivnosti zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti te neizostavnu promociju Urbanog područja Varaždin (u daljnjem tekstu: UPVŽ) kao turističkog odredišta aktivnog turizma. U provedbi projekta razvijaju se rekreacijske i turističke aktivnosti koje obuhvaćaju trail trčanje, hodanje i biciklističke ture. Projektom je predviđeno uređenje biciklističko - pješačke staze uz rijeku Plitvicu u gradu Varaždinu, u sklopu kojeg se planiraju izgraditi stajališta s nadstrešnicama (ugradnja seta za sjedenje, ugradnja pametnih klupa, ugradnja stalka za bicikle, oglasne ploče, klupa s naslonom, parkovnih klupa, koševa za smeće i dr.). Staza bi se protezala kroz katastarske općine Črnec Biškupečki, Biškupec, Poljanu Biškupečku, Jalkovec i Gojanec pa sve do Zagrebačke ulice u Varaždinu.

Realizacija projekata „Uređenje biciklističko – pješačke staze uz rijeku Plitvicu“ imat će utjecaj na cijelo urbano područje te će dodatno osnažiti kapacitete cijelog UPVŽ-a za provedbu integriranoga turističkog proizvoda temeljenog na prirodnoj i kulturnoj turističkoj osnovi i aktivnom turizmu.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Uređenje biciklističko – pješačke staze uz rijeku Plitvicu“, čiji je investitor i nositelj Grad Varaždin, iznosi približno 941.210,00 € s PDV-om te je financiranje projekta planirano kroz ITU mehanizam.

Biciklističko – pješačka staza te šetnica s popratnim sadržajima, osim što će služiti za javnu rekreativnu namjenu, služit će i kao interventni pristup nasipu pri provedbi aktivnih mjera obrane od poplava i održavanja nasipa i korita. Naime, projekt Grada Varaždina „Uređenje biciklističko – pješačke staze uz rijeku Plitvicu", predstavlja drugu fazu veće investicije uređenja korita i obale rijeke Plitvica s izgradnjom biciklističko-pješačke staze infrastrukturne namjene.

Prva faza veće investicije se odnosi na zaseban projekt koji obuhvaća aktivnosti izvođenja radova na samom uređenju korita i obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava, s izravno povezanim troškovima izvođenja radova, stručnog nadzora nad izvođenjem radova te promidžbe i vidljivosti projekta. Samostalni investitor prve faze su Hrvatske vode, a ukupna procijenjena vrijednost troškova projekta je 2.261.580,07 € s PDV-om. Prva faza investicije, kao zasebni projekt Hrvatskih voda, financirat će se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.