08. travanj 2024.

Projekt „Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine“

Program: Integrirani teritorijalni program 2021.  – 2027.

Referentna oznaka projekta: IP.3.1.02.0005

Korisnik: Grad Varaždin

 

            Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo za provedbu operacija te Grad Varaždin kao Korisnik, su dana 4. travnja 2024. godine sklopili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta po nazivom „Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine“.

            Svrha projekta je izrada Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. (dalje: SRUP Varaždin). Izrada SRUP-a Varaždin za cilj ima poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti na urbanom području Varaždin u kojemu se provode integrirana teritorijalna ulaganja - ITU mehanizam, u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

            Cilj izrade SRUP-a Varaždin je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja Varaždin, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata urbanoga područja. SRUP Varaždin će, između ostalog, sadržavati koji projekti se planiraju provoditi kroz ITU mehanizam za urbanom području Varaždin u dogovoru sa svim jedinicama lokalne samouprave koje su u sastavu urbanog područja Varaždin. Izrada SRUP-a Varaždin predstavlja temelj i preduvjet za provedbu strateških projekata koji će se financirati putem ITU mehanizma na području urbanog područja Varaždin.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Provedba ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
  2. Izrada SRUP-a Varaždin
  3. Provedba prethodnog vrednovanja tijekom izrade SRUP-a Varaždin
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

Razdoblje provedbe projekta: 10. prosinca 2021. – 10. travnja 2024.

Ukupna vrijednost projekta: 22.894,69 EUR

Ukupni prihvatljiviji troškovi projekta: 22.894,69 EUR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 19.460,48 EUR

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.  

 

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Grada Varaždina.

 

Poveznica na SRUP Varaždin: https://www.varazdin.hr/strategija-razvoja-urbanog-podrucja-varazdin-razdoblje-2021-2027-srup-varazdin/