22. veljača 2023.

OBNOVA U SRCU GRADSKE JEZGRE – VARAŽDINSKA KUĆA

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, dana 8. veljače 2023. godine, predstavio je 7 strateških stupova razvoja koji uključuju više od 50 međusobno integriranih projekata važnih za razvoj Urbanog područja Varaždin kojeg čine Grad Varaždin te 14 okolnih jedinica lokalne samouprave. Projekti će se financirati kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za Urbano područje Varaždin za vrijeme trajanja financijske perspektive od 2021. do 2027. godine.

Danas javnosti predstavljamo projekt „Obnova i turistička valorizacija Varaždinske kuće“ - jedan od projekata iz Strategije razvoja Urbanog područja Varaždin.

Varaždinska kuća je primjer vrijednog objekta u arhitektonskom i urbanom kontekstu, u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, o kojem nije vođena briga na adekvatan način. Objekt je u vlasništvu Grada Varaždina te ima status zaštićenog kulturnog dobra. Procijenjena vrijednost projekta je približno 2.100.000,00 eura (uključujući PDV) te je inicijalno planirano trajanje provedbe projekta 40 mjeseci.

Varaždinska kuća postati će atraktivan prostor opremljen multimedijalnom tehnologijom za različite namjene u kojem će se domaćim i stranim turistima nuditi informativni i prezentacijski sadržaji. Unaprjeđenje kulturno-povijesne baštine važno je za razvoj cjelogodišnje turističke ponude Urbanog područja Varaždin i Grada Varaždina.

Objekt građevinske bruto površine 644,25 m² prostorno se proteže od Gajeve ulice do Uske ulice te se sastoji od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja, koji će se obnoviti u okviru projekta. Za projekt rekonstrukcije „Obnova i turistička valorizacija Varaždinske kuće“ u siječnju 2023. godine izdana je građevinska dozvola. 

Planirani sadržaj i namjena Varaždinske kuće je turistički informativni i prezentacijski centar uz primjenu novih tehnologije za potrebe prezentacije grada i turističkih projekata te prezentacija same građevine kao autentične građanske kuće iz „zlatnog razdoblja“ Grada Varaždina. Osim toga u Varaždinskoj kući bit će smješteni suvenirnica i caffe bar za posjetitelje te prateće uredske prostorije.