02. ožujak 2023.

OBNOVA U SRCU GRADSKE JEZGRE - CENTAR KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj, dana 8. veljače 2023. godine, predstavio je 7 strateških stupova razvoja koji uključuju više od 50 međusobno integriranih projekata važnih za razvoj Urbanog područja Varaždin kojeg čine Grad Varaždin i 14 okolnih jedinica lokalne samouprave. Financiranje projekta planirano je kroz integrirana teritorijalna ulaganja za Urbano područje Varaždin – ITU mehanizam, za vrijeme trajanja financijske perspektive od 2021. do 2027. godine.

Danas javnosti predstavljamo projekt „CENTAR KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA Urbanog područja Varaždin“.

Cilj projekta je obnoviti objekt u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, postojeću zapuštenu zgradu nekadašnjeg kina „DOM“ u Kukuljevićevoj ulici, te ga prenamijeniti u Centar kreativnih i kulturnih industrija. Objekt je u vlasništvu Grada Varaždina s uknjiženim pravom upravljanja i korištenja u korist Pučkog otvorenog učilišta Varaždin sa statusom zaštićenog kulturnog dobra. Za projekt rekonstrukcije objekta izdana je pravomoćna građevinska dozvola. Procijenjena vrijednost projekta je približno 5.570.000,00 eura (uključujući PDV) te je inicijalno planirano trajanje provedbe projekta 36 mjeseci. Projekt će provoditi Pučko otvoreno učilište Varaždin u partnerstvu s Gradom Varaždinom, njegovim osnivačem te ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Centar kreativnih i kulturnih industrija pružat će potporu razvoju kreativnog i kulturnog stvaralaštva u Gradu Varaždinu, ali i na cijelom Urbanom području Varaždin. Prenamjenom trenutno napuštenih prostora u vlasništvu Grada Varaždina i opremanjem suvremenom multimedijalnom opremom osnažit će se kapaciteti Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija radnika na području Grada Varaždina kao i za ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti stanovnika cijelog Urbanog područja Varaždin.

Obnovljeni objekt sadržavat će radne prostore za kreativne i kulturne industrije i zajedničke radne prostore za poduzetnike (eng. coworking spaces), izložbeno prodajni prostor, konferencijsku (kino) dvoranu s teleskopskim tribinama, salu za sastanke i ostala zbivanja, mali tonski studio te ostale tehničke prostorije.

U sklopu projekta uspostavit će se i opremiti suradničke podružnice koje će se programski specijalizirati za pojedina područja kulturnih i kreativnih industrija i to u Gradu Ludbregu i Gradu Varaždinskim Toplicama te u Općini Maruševec, Općini Trnovec Bartolovečki i Općini Vinica.

Video prikaz idejnog rješenja budućeg Centra kulturnih i kreativnih industrija u Gradu Varaždinu dostupan je na sljedećoj poveznici:https://dia-ck.hr/arhitektura/u-povijesnoj-jezgri/centar-kreativnih-industrija-varazdin/