25. lipanj 2024.

GRADU VARAŽDINU DODIJELJEN SPORAZUM O KORIŠTENJU TEHNIČKE POMOĆI ZA ITU MEHANIZAM

                         

Urbanom području Varaždin, koje obuhvaća Grad Varaždin kao grad središte te 14 okolnih jedinica lokalne samouprave, je u prosincu 2023. godine Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. dodijeljeno 22.000.000,00 EUR bespovratnih sredstava. Tim će se sredstvima kroz ITU mehanizam u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine, putem izravne dodjele, financirati četiri strateška projekta koja će se provoditi na području Grada Varaždina i šireg Urbanog područja Varaždin.

Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. iz prosinca 2023. godine također je definirano da će Grad Varaždin, kao grad središte Urbanog područja Varaždin u kojemu se provodi ITU mehanizam,  obavljati delegirane funkcije Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) kao tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije u razdoblju od 2021. – 2027.

Kao podrška u jačanju kapaciteta Grada Varaždina u obavljanju delegiranih funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je s Gradom Varaždinom dana 3. travnja 2024. godine sklopilo Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija.

Predmetnim Sporazumom Gradu Varaždinu su dodijeljena bespovratna sredstva tehničke pomoći u maksimalnom iznosu od 400.000,00 EUR, za financiranje prihvatljivih troškova zaposlenika izravno vezanih uz obavljanje delegiranih funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u razdoblju od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2029. godine.

Vijest o sklapanju Sporazuma o korištenju tehničke pomoći za ITU mehanizam obavljena je i na službenim mrežnim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/vijesti/potpisani-ugovori-i-sporazumi-vezani-za-provedbu-itu-mehanizma-u-7-urbanih-podrucja/5596