30. listopad 2019.

INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav - INPUT

Grad Varaždin je po prvi puta provodio projekt INtegracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav – INPUT u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je bio poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju te doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda koji su polaznici V. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Projektne aktivnosti u vidu produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti za pripadnike romske nacionalne manje i to 4 učenika iz V. osnovne škole Varaždin i 6 učenika iz Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar krenule su od 03. rujna 2018. godine, a završile 14. lipnja 2019. godine.

Projektni partneri – V. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u kojima su se provodile projektne aktivnosti i čiji su polaznici - krajnji korisnici projekta – učenici pripadnici romske nacionalne manjine, uvelike su zadovoljni provedbom projekta te se nadamo da će navedeni projekt imati svoj nastavak.

Vrijednost bespovratnih sredstava koja su osigurana u sklopu projekta je 602.094,89 kuna.