11. rujan 2012.

INSPEKCIJA PRODUŽILA ROK ZA 45 DANA

11.09.2012. - Komunalni otpad iz grada Varaždina i okolnih općina Trnovec Bartolovečki, Sveti Ilija, Vinica i Petrijanec dalje će biti uredno odvožen pa ne postoji nikakva opasnost od zatrpavanja grada smećem. Grad Varaždin, odnosno Varkom, još će 45 dana moći odlagati i balirati otpad u Brezju.
To su najvažniji zaključci i informacije koje se temelje na Rješenju o produljenju roka izvršenja rješenja kojim je Varkomu svojedobno zabranjeno gospodarenje otpadom na lokaciji u Brezju. Rješenje Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske kojim se produžuje taj rok  primljeno je danas, 11. rujna  na adresu Grada Varaždina.
U obrazloženju takvog rješenja inspekcije odnosno ministarstva o produženju roka, naglašava se kako je u proteklih 60 dana poduzeto niz radnji kojima Grad Varaždin i Varkom nastoje obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom uskladiti s propisima i pronaći rješenje za odlaganje komunalnog otpada. Uvažavajući napore Grada Varaždina i  VARKOM-a d.d. da obavljanje komunalne djelatnosti uredi sukladno pozitivnim pravnim propisima te u otvorenim postupcima nabave odabere ekonomski najprihvatljivijeg ponuditelja, ministarstvo i inspekcija smatrali su te razloge  opravdanim pa su produžili rok za obavljanje tih radnji za 45 dana.