03. ožujak 2014.

Informirajte se o mogućnostima hostelskog turizma u Varaždinu

hostels

03.03.2014.- Turistička zajednica grada Varaždina  će u petak, 07. ožujka 2014, u suradnji s Institutom za turizam za sve zainteresirane organizirati radionicu pod nazivom „Mogućnosti i preduvjeti razvoja hostelskog turizma u Varaždinu“.  Radionica će se održati  varaždinskoj Gradskoj vijećnici, s početkom u 17 sati.   Uz  eksperte  Instituta za turizam, u radionici će  sudjelovati i predstavnici Ministarstva turizma, vlasnici hostela  te arhitekti koji su radili na  hostelskim projektima. Zainteresirani  će   moći dobiti cjelovitu informaciju o mogućnostima i izazovima ulaganja u hostelske smještajne kapacitete u Varaždinu.  Radionica je otvorena za sve zainteresirane, a više informacija može se dobiti u Turističkoj zajednici grada Varaždina, Ulica Ivana Padovca 3, ili na telefon 201 987.

U posljednjih se nekoliko godina broj hostela u Hrvatskoj višestruko povećao, kao i broj gostiju koji koriste njihove usluge.  U  Varaždinu je tijekom godine na raspolaganju  18 hostelskih ležaja u Studentskom domu, što je premalo da bi zadovoljilo potrebe  za takvom vrstom  smještaja. Radionica stoga ima za svrhu potencijalnim  investitorim približiti mogućnosti hostelskog turizma.