02. veljača 2017. | Autor: [email protected]

Informativne tribine za energetsku obnovu zgrada

Sektor zgradarstva u Hrvatskoj jedan je od najvećih potrošača energije te se procjenjuje da isti troši oko 40% ukupne energije, od čega 70% energije biva potrošeno na klimatizaciju (zagrijavanje i hlađenje) prostora.

Razlog lošeg stanja najčešće je primjena materijala i tehničkih rješenja koji ne udovoljavaju današnjim standardima, loše održavanje objekata i neracionalno ponašanje stanara zbog nedovoljne educiranosti o mogućnostima štednje.

S ciljem educiranja građana i njihovog poticanja na realizaciju projekata i zahvata koji rezultiraju energetskim uštedama, REA Sjever je je u okviru projekta koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) provela termovizijsko snimanje 50 stambenih zgrada u Koprivnici i 120 zgrada u Varaždinu. Podsjetimo, infracrvena termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela čiji je rezultat termogram koji u tonovima boje daje prikaz temperaturne raspodjele. Infracrvena termografija svoju praktičnu primjenu često nalazi u zgradarstvu gdje se koristi s ciljem detekcije toplinskih propuštanja, tzv. toplinskih mostova. Toplinski mostovi predstavljaju dijelove ovojnice kroz koje zgrada u okoliš emitira nadprosječno velike količine toplinske energije (npr. betonske grede i stupovi) i obično su na termogramu prikazani svjetlijim bojama.

– Termogram obnovljenog i neobnovljenog dijela zgrade

Poseban fokus projekta EduEnTer su stambene zgrade koje datiraju iz razdoblja '60-ih – '80-ih godina kada se pri njihovoj izolaciji minimalno ulagalo u toplinsku izolaciju. Energetskom obnovom takvih zgrada moguće je postići uštedu u potrošnji energije od 50 – 80%, što je prepoznao i FZOEU. Naime, od prošle godine FZOEU sufinancira povećanje energetske učinkovitosti isključivo iz strukturnih fondova, što uvjetuje minimalno 50% uštede energije.

U sklopu projekta EduEnTer REA Sjever će u suradnji s projektnim partnerima i Gradom Varaždinom organizirati informativnu tribinu na kojoj građani mogu dobiti više informacija o mogućnostima provedbe i sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. Informativne tribine u Varaždinu biti će održane 8. i 15. veljače u prostorijama DVD Varaždin (Trenkova 44) u vremenu od 18:00 – 20:00 sati.

Više informacijama o predstojećim informativnim tribinama i samom projektu moguće je pronaći na web stanici projekta i društvenim mrežama: http://eduenter.hr/; https://www.facebook.com/info.eduenter.