03. ožujak 2022. | Autor: ddretar

Informacija o skloništima u gradu Varaždinu

Uzimajući u obzir ozbiljnost i razvoj situacije u ratom zahvaćenoj  Ukrajini te prijetnje nuklearnim napadom Civilna zaštita Grada Varaždina, pojačat će aktivnosti u vezi upravljanja javnim skloništima i dodatno ažurirati postojeće podatke o javnim skloništima u gradu Varaždinu. 

U gradu Varaždinu nalazi se ukupno 20 skloništa koja se vode kao javna skloništa, koja su građena u opsegu zaštite kao  „Osnovna zaštita“  i otpornosti 100-300 kPa sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za skloništa. Ta skloništa su projektirana za prihvat ukupno 3950 osoba.

 

Osim skloništa koja su okarakterizirana kao javna skloništa, na području Varaždina nalaze se i skloništa u vlasništvu-sklopu trgovačkih društava, kao npr. Elektra, Termoplin, Derma d.d., MIV Varaždin, Vindija, Koka, Zagrebačka banka (Kapucinski trg), Gumiimpex, Wachem, zatim u Domu umirovljenika Varaždin, Opće bolnice Varaždin, IV. OŠ Varaždin i II. OŠ Varaždin (ne završeno), Dj. vrtić Varaždin Gortanova, Geotehnički fakultet, zgrada uz Državni arhiv.

 

Većina javnih skloništa je  u relativno dobrom stanju te se u vrlo kratkom vremenu mogu staviti u funkciju. U pojedinim javnim skloništima građani su uredili svoja spremišta, te neka od javnih skloništa nisu prikladna za smještaj. Potrebno je razlikovati skloništa koja su predviđena za smještaj građana u slučaju nuklearnog napada i skloništa koja su namijenjena stanovništvu u slučaju napada konvencionalnim oružjima.

 

U cilju smirivanja situacije i sprječavanja bilokakve panike  procjenjuje se da za sada ne postoje razlozi zbog kojih bi se građani Varaždina trebali osjećati ugroženim te ne postoje uvjeti i razlozi za bilo kakve izvanredne aktivnosti. Stožer Civilne zaštite Grada Varaždina i dalje će pratiti razvoj situacije te djelovati u koordinaciji sa  napucima Vlade, ministarstva, ravnateljstva CZ-a i drugim odgovornim, nadležnim tijelima.

 

Vjerujemo da je i na državnoj instanci uslijed nastale situacije prepoznata potreba da se uspostavi dodatna regulativa i protokoli upravljanja skloništima, a koji su nakon 2015. godine donošenjem novog Zakona o sustavu civilne zaštite prestala važiti, a što bi uvelike pomoglo pri upravljanju skloništima.

 

 

POPIS - JAVNA SKLONIŠTA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Naziv

ADRESA

 

 

1. sklonište

Varaždin, F. Galinca 1

2. sklonište

Varaždin, Zagrebačka 13 (sjever)

3. sklonište

Varaždin, Zagrebačka 13 (jug)

4. sklonište

Varaždin, Zagrebačka 15 (sjever)

5. sklonište

Varaždin, Zagrebačka 15 (jug)

6. sklonište

Varaždin, Zagrebačka 73

7. sklonište

Varaždin, M. Krleže 1 (sjever)

8. sklonište

Varaždin, M. Krleže 1 (jug)

9. sklonište

Varaždin, R. Boškovića 14c (sjever)

10. sklonište

Varaždin,  R. Boškovića 14c (jug)

11. sklonište

Varaždin, R. Boškovića 16 (sjever)

12. sklonište

Varaždin,  R. Boškovića 16 (jug)

13. sklonište

Varaždin, Jalkovečka 10

14. sklonište

Varaždin, Trakošćanska 14 (sjever)

15. sklonište

Varaždin, Trakošćanska 14 (jug)

16. sklonište

Varaždin, Braće Radića 6

17. sklonište

Varaždin, Braće Radića 31

18. sklonište

Varaždin, Milkovićeva 3

19. sklonište

Varaždin, Kratka 2

20. sklonište

Varaždin, A. Harambašića 32