05. srpanj 2023. | Autor: dd

Imenovani članovi Kazališnog vijeća HNK u Varaždinu

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj je sukladno novom Zakonu o kazalištima imenovao  tri člana: predsjednika, zamjenika predsjednika i člana novog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Kako prema novom zakonu, član Kazališnog vijeća može biti isključivo osoba s visokom stručnom spremom, istaknuti kulturni djelatnik u području kulture te pravni ili ekonomski stručnjak s iskustvom u području kulture, gradonačelnik je imenovao tri osobe koje udovoljavaju navedenom kriterijima.

Na mjesto predsjednika Kazališnog vijeća imenovao je Davora Matačića, ravnatelja Glazbene škole Varaždin. Zamjenikom predsjednika Kazališnog vijeća imenovao je Slobodana Runjaka, diplomiranog ekonomistu, jednog od osnivača i direktora Trash Film Festivala te dugogodišnjeg iskusnog managera u financijskim institucijama. Za člana Kazališnog vijeća imenovao je i Davora Bobića, proslavljenog skladatelja i ravnatelja Varaždinskih baroknih večeri.

Gradonačelnik Neven Bosilj obrazložio je imenovanja: Pri imenovanju članova novog Kazališnog vijeća vodio sam se isključivo njihovom stručnošću, a ne stranačkom pripadnošću! To nije bio slučaj u prošlosti kada se imenovalo stranačke ljude.  Danas sam u Kazališno vijeće imenovao izvrsne, stručne ljude u koje imam povjerenja i uvjeren sam da će donositi dobre odluke jer nisu opterećeni ni uvjetovani nikakvim stranačkim pripadnostima.

Četverogodišnji mandat imenovanih članova novog Kazališnog vijeća počinje danas, u srijedu 5. srpnja 2023. godine. Kazališno vijeće prema novom zakonu može imati pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje osnivač.  U slučaju HNK u Varaždinu, vijeće će imati pet članova. Većinu od tri člana u ime osnivača imenovao je gradonačelnik Grada Varaždina dok se imenovanje još dva člana, jedan  iz redova kazališnih umjetnika te jedan iz redova svih zaposlenika kazališta očekuje uskoro.