10. travanj 2024. | Autor: Maja Hrešć

Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji predane 122 državne nekretnine na daljnje raspolaganje i upravljanje

Zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković u utorak je u Županijskoj palači Varaždinske županije preuzeo od državne tajnice Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Sanje Bošnjak na daljnje postupanje 23 predmeta za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Primopredaji je prisustvovao i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, a Varaždinskoj županiji predano je 99 predmeta.

Riječ je o zahtjevima fizičkih i pravnih osoba koji su bili podneseni Ministarstvu i njihovo rješavanje je još u tijeku. Primopredajom predmeta provodi se Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je na snagu stupio krajem prošle godine. Zakonom su poslovi upravljanja i raspolaganja građevinama i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu države povjereni županijama i gradovima, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ova nova zakonska rješenja trebala bi dovesti do bržeg stavljanja u funkciju nekretnina u vlasništvu države za realizaciju projekata fizičkih i pravnih osoba te za projekte jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Na primopredaji predmeta prisustvovali su i ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama Ministarstva Ivana Pintar, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije Ljubica Božić, pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina Vlado Podbrežnički i voditeljica Odsjeka za raspolaganje imovinom i stambene poslove Grada Varaždina Katarina Conar-Brod.