20. travanj 2021. | Autor: ddretar

Gradu Varaždinu dodijeljen certifikat "Grad za mlade"

Gradu Varaždinu je u utorak u prostorijama Udruge gradova Republike Hrvatske dodijeljen certifikat „Grad za mlade“. 

Predstavniku Grada Varaždina, zamjenici gradonačelnika Sandri Malenica certifikat i zastavu koja će biti javno istaknuta uručili su Željko Turk, predsjednik Udruge gradova u RH, i Željka Josić, državna tajnica u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade.

 


Certifikat “Grad za mlade“ za razdoblje od 2021. do 2024. godine dodjeljuje Udruga gradova u suradnji s partnerima - Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Mrežom mladih Hrvatske i Savezom Društava “Naša djeca”.  Grad Varaždin uspio je zadovoljiti minimalno  80% dosegnutih standarda kvalitete lokalnih politika za mlade unutar osam glavnih tematskih područja, a to su: Participacija; Demografski poticaji i mjere; Zapošljavanje; Mobilnost; Zdravlje i sport; Rad s mladima i kultura; Obrazovanje; Informiranje. Certifikat se dodjeljuje na razdoblje od tri godine, tj. za razdoblje od 2021. do 2024. godine, a za produljenje istog nakon 3 godine, moraju u najmanjoj mjeri zadržati razinu koju su imali prilikom dobivanja prethodnog certifikata.

U izradi prijave za stjecanje certifikata „Grad za mlade“ sudjelovala je radna skupina u koju su bili uključeni predstavnik Savjeta mladih Grada Varaždina –  Leo Amidžić, predsjednik, predstavnik udruge mladih – Jelena Brcković, članica Udruge mladih Varaždinski underground klub V.U.K., predstavnici Koordinacijskog odbora Grad Varaždin – prijatelj djece-Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika i predsjednica Koordinacijskog odbora i Đurđica Dropuljić, tajnica Koordinacijskog odbora, zatim viša stručna suradnica za socijalnu skrb i civilno društvo Grada Varaždina – Adriana Pupavac, te predstavnici upravnih odjela Grada Varaždina - Marinko Šipoš, Lucija Dugandžić, Nada Bengeri i Marijana Cindrić na čelu sa koordinatoricom za izradu prijave Mirnom Kezele pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina.

 Grad Varaždin bio je prvi Grad - prijatelj djece, a sada je i prvi Grad za mlade.

 

U povodu dobivanja certifikata u svakom gradu napravit će se grafit koji se radi u suradnji s Graffiti na Gradele te će sutra, u srijedu umjetnik Chez 186 napraviti novi grafit u skate parku. 

 

Također, na Kapucinskom trgu će biti postavljena zastava "Grad za mlade"