23. srpanj 2013.

Gradu i Županiji osnivačka prava Doma za žrtve obiteljskog nasilja

vijećnici4 web

23.07.2013.-Varaždinski gradski vijećnici na današnjoj su sjednici Gradskog vijeća donijeli odluku o prihvaćanju osnivačkih prava Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“. Do sada je ono bilo u nadležnosti Zaklade solidarnosti Grada Varaždina i Caritasa Varaždinske biskupije, no zbog rastućih potreba i mogućnosti da se korisnicima Doma osigura kvalitetniji i veći prostor, prava će se sada, u odnosu 50%:50%, prenijeti na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja osnovan je prije 10 godina, a prve dvije godine osnivači su sami financirali njegov rad, uz pomoć Grada Varaždina. Od 2006. Godine Dom je u sustavu mreže domova Ministarstva socijalne politike i mladih, koje se i financijski uključilo u pokrivanje troškova smještaja u Domu za žrtve obiteljskog nasilja.
Većinu troškova – oko 230 tisuća kuna godišnje – pokrivao je do sada Grad Varaždin, iako 70% korisnica Doma dolazi s područja Varaždinske županije i iz drugih županija.  Zahvaljujući Ugovoru o prijenosu osnivačkih prava, Varaždinska županija će se snažnije financijski uključiti u rad Doma za žrtve obiteljskog nasilja, a prema najavi gradonačelnika Gorana Habuša, Dom bi se uskoro trebao preseliti na novu lokaciju u veći i adekvatniji prostor.
Inače, u 10 godina djelovanja, kroz Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ prošlo je više od tisuću žrtava.