14. srpanj 2021. | Autor: Maja Hrešć

U Gradskoj vijećnici održana završna konferencija projekta PONOS

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Neven Bosilj u srijedu je u Gradskoj vijećnici prisustvovao završnoj konferenciji četverogodišnjeg projekta „PONOS – POmoćnika u Nastavi – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“ čiji je nositelj Grad Varaždin.

Na konferenciji su uz gradonačelnika prisustvovali pročelnica Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje Draženka Dević te predstavnici projektnih partnera – Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o., sedam osnovnih škola Grada Varaždina, Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličke osnovne škole „Sveta Uršula“.

„Ono što je najbitnije za istaknuti u ovom projektu jest da smo 97 djece koja su iz najranjivije skupine društva pomogli da imaju bolju inkluziju u društvu. Mogu reći da je ovo jedan od društveno najvažnijih projekata koji se provodio u Gradu Varaždinu. Zahvaljujem se svim pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim suradnicima koji su sudjelovali u projektu i koji su omogućili da ova djeca lakše prebrode svoje osnovnoškolske dane. Projekt ćemo sigurno nastaviti i već smo pripremili prijavu za četverogodišnji ciklus.“ – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj.

Projektom PONOS je u posljednje četiri školske godine osigurana pomoć za ukupno 97 učenika s teškoćama u razvoju čime se pridonijelo inkluzivnom obrazovanju i razvoju njihovih individualnih sposobnosti, osobnosti te stjecanju znanja, vještina i iskustava potrebnih za svakodnevni život i socijalnu integraciju. Također, osiguran je rad za ukupno 91 pomoćnika u nastavi i 3 stručna komunikacijska posrednika.

Ukupna vrijednost projekta PONOS iznosi više od 9,4 milijuna kuna, od čega je 85% sredstava, točnije 8 milijuna kuna osigurano iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Preostalih 15% sredstava osigurano je iz proračuna Grada Varaždina, s tim da je dodatno sufinanciranje osigurano bespovratnim sredstvima iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u iznosu od 850.000,00 kn.