19. ožujak 2014.

Gradsko vijeće protiv obnove i dogradnje dviju osnovnih škola prema JPP modelu

web

20.03.2014.-Dvije varaždinske osnovne škole – V. i VI. – još će morati pričekati s obnovom i dogradnjom.  Ona je bila planirana prema modelu javno-privatnog partnerstva, no ta inicijativa nije dobila potporu članova varaždinskog gradskog vijeća. Naime, protiv Prijedloga sporazuma o realizaciji projekta javno - privatnog partnerstva "Varaždinska županija i Grad varaždin - škole" bilo je 14 gradskih vijećnika, jedan je bio suzdržan a za ovaj prijedlog bilo je samo 8 vijećnika.
„Ne“ gradskih vijećnika modelu javno-privatnih partnerstva ne znači i „ne“ obnovi dviju varaždinskih osnovnih škola. „Krećemo u pronalazak novog modela – varijante su sada kreditno zaduženje ili europski fondovi. Ispunit ću obećanje koje sam dao djeci, roditeljima i zaposlenicima V. i VI. da ćemo obnoviti i dograditi njihove škole.“ – rekao je gradonačelnik Goran Habuš.