15. prosinac 2014.

Gradski vijećnici potvrdili proračun za 2015.

vijeće s leđa

15.12.2014.- U varaždinskoj gradskoj blagajni za 2015. godinu naći će se ukupno  332.813.838 kn, a prijedlog proračuna na današnjoj su sjednici prihvatili vijećnici Gradskog vijeća.  Suprotno nekim medijskim napisima, u proračunu je planirano i 95 milijuna kuna za sanaciju bala otpada u Brezju pa nema govora o povećanji stavki na računima građana za tu namjenu.
„Ovaj proračun je varijanta mogućeg koji nam garantira da zadržimo standard na koji smo navikli“ – rekao je gradonačelnik Goran Habuš, obrazlažući prijedlog proračuna za 2015. godinu. Porezne reforme neće se previše reflektirati na Grad Varaždin s obzirom na ispodprosječna primanja u gradu i županiji pa je planirani manjak zbog porezne reforme oko 7 milijuna kuna.  Za mnoge programe i projekte koje Grad želi provesti traži se osiguranje sredstava iz državnih potpora ili EU fondova, a Grad računa i na novi Zakon o udrugama koji predviđa da se mogu financirati samo programi, a udruge više upućuje na financiranje iz raznih državnih programa i EU fondova.
Gradski su vijećnici prihvatili amandman gradonačelnika kojim je preraspodjelom (smanjena sredstva za najam gradske sportske dvorane i tekuće investicijsko održavanje u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća)  u proračunu za 2015. godinu osigurano 400.000 kn za kupnju udžbenika za varaždinske srednjoškolce.