15. rujan 2016. | Autor: [email protected]

Gradski prijevoz ponovno u Varaždinu

U srijedu 14. rujna na Kapucinskom trgu potpisan je Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Varaždina. Ugovor su potpisali gradonačelnik Goran Habuš i Krešimir Čumbrek, direktor Trgovačkog društva Vincek d.o.o.

Stanovnici Varaždina i prigradskih naselja moći će koristiti uslugu prijevoza od 1. listopada, a cijena pojedinačne karte u jednom smjeru iznosi 2,99 kuna. Prilikom potpisivanja predstavljeno je i šest vozila kojima će se obavljati javni gradski prijevoz. Gradonačelnik je naglasio da je ovo najjeftiniji javni gradski prijevoz u Hrvatskoj i kao takav bit će najmanje pet godina na koliko je potpisan ugovor o koncesiji. Grad Varaždin će godišnje subvencionirati prijevoz u iznosu do 628 000 kuna.  

Koncesijom je obuhvaćeno ukupno pet linija:

  1. Hrašćica – Optujska – Fabijanska – O. Župančića – E. Kumičića – Bolnica – Autobusni kolodvor (odnosno stajalište u ulici Zrinskih i Frankopana na autobusnom kolodvoru) – E. Kumičića – O. Župančića – Fabijanska – Optujska – Hrašćica
  2. Željeznički kolodvor – Autobusni kolodvor (odnosno stajalište u ulici Zrinskih i Frankopana na autobusnom kolodvoru) – Jalkovec – Poljana Biškupečka – Črnec Biškupečki – Željeznički kolodvor
  3. Gojanec – Autobusni kolodvor (odnosno stajalište u ulici Zrinskih i Frankopana na autobusnom kolodvoru) – Bolnica – Banfica – Bolnica – Autobusni kolodvor (odnosno stajalište u ulici Zrinskih i Frankopana na autobusnom kolodvoru) – Gojanec
  4. Zbelava – Donji Kućan – Gornji Kućan – Autobusni kolodvor (odnosno stajalište u ulici Zrinskih i Frankopana na autobusnom kolodvoru) – Gornji Kućan – Donji Kućan – Zbelava
  5. Zbelava – Donji Kućan – Kućan Marof – Autobusni kolodvor (odnosno stajalište u ulici Zrinskih i Frankopana na autobusnom kolodvoru) – Kućan Marof – Donji Kućan - Zbelava