18. prosinac 2017. | Autor: [email protected]

Gradske božićnice djeci Varaždina

Grad Varaždin će i ove godine na prijedlog gradonačelnika dr. Ivana Čehoka, a po prihvaćanju rebalansa proračuna za 2017. godinu, djeci s prebivalištem na području grada Varaždina rođenoj u razdoblju od 1. siječnja 2000. godine do 31. prosinca 2017. godine, povodom božićnih blagdana isplatiti novčanu pomoć ( popularne dječje božićnice ) u iznosu od 120,00 kuna. 

Radi se o  više od 7 tisuća varaždinske djece ( točno 7079 ) koja se nalaze u bazi podataka Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina od prošle godine. Grad Varaždin je prema dostupnim podacima jedini grad u Republici Hrvatskoj koji djeci svojih sugrađana isplaćuje takav vid pomoći, odnosno dječje božićnice.

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti će za isplatu „dječje božićnice“ koristiti bazu podataka od prethodne godine koja je nadopunjena zahtjevima roditelja za donaciju za novorođenu djecu, predanim u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina tijekom 2017. godine.

 

Sredstva će biti isplaćena putem poštanskih uputnica na adresu prebivališta djeteta, a radi se o iznosu od  ukupno 845.480,00 kuna.

 

Isplata dječje božićnice na adresu podnositelja zahtjeva, odnosno prebivališta djeteta, počet će u  srijedu, 20. prosinca 2017. godine.

 

Roditelji, zakonski zastupnici te staratelji djece koja neće biti obuhvaćena u isplati „dječje božićnice“, mogu predati zahtjev za reklamaciju Gradu Varaždinu uz presliku vlastite osobne iskaznice i presliku dokumenta djeteta iz kojeg je vidljivo prebivalište istog (osobna iskaznica, putovnica ili potvrda o prebivalištu).

 

Reklamacije će se zaprimati radnim danom od 2. siječnja do 15. siječnja 2018. godine, u vremenu od 7:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Varaždina, Petra Preradovića 10, telefon 658-043, 658-040, 658-044.

Dokumenti potrebni za reklamaciju su osobna iskaznica, putovnica ili potvrda o prebivalištu djeteta i osobna iskaznica roditelja/staratelja ili zakonskog zastupnika.

 

Roditelji djece koja će biti rođena u razdoblju od 19. prosinca do 31. prosinca 2017. godine, odnosno u prosincu 2017. godine, će o ostvarivanju prava na „dječju božićnicu“ biti obaviješteni prilikom predaje zahtjeva za donaciju za novorođeno dijete u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Njima će prilikom podnošenja zahtjeva za donaciju za novorođeno dijete, od strane službenika Grada biti predan i zahtjev za „dječju božićnicu“, koja će biti izvršena zajedno s donacijom za novorođeno dijete, na tekući račun roditelja.