16. siječanj 2023. | Autor: dd

Gradska vijećnica preseljena u palaču Patačić

Gradska vijećnica Grada Varaždina, od danas, u ponedjeljak 16. siječnja 2023. godina privremeno je smještena je u palači Patačić na Franjevačkom trgu broj 5.

Zbog radova na uređenju varaždinske Gradske vijećnice, koja ove godine obilježava 500 godišnjicu otkako je postala sjedište gradonačelnika i gradske uprave, na privremenu lokaciju preseljeni su upravni odjeli i službe gradske uprave koji su do sada bili smješteni na Trgu kralja Tomislava 1.

 

Na privremenoj lokaciji preseljeni su ured gradonačelnika i njegovog zamjenika, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća i Odjel za unutarnju reviziju. U prizemlju zgrade, koja spada u red najljepših primjera hrvatskih palača  građenih u rokoko stilu, smješteni su Upravni odjel za društvene djelatnosti – Odsjek za civilno društvo, mlade i socijalnu skrb te pisarnica. Preseljen je stari uredski namještaj iz vijećnice, te ostala stara uredska oprema bez dodatnih troškova.

 

Radovi na uređenju gradske vijećnice potrajat će oko pola godine. Predviđena je energetska obnova vijećnice koja između ostalog uključuje izmjenu vanjske stolarije i sustava grijanja, a završno je predviđeno i uređenje fasade.