15. srpanj 2019. | Autor: Maja Hrešć

Gradonačelnik svečano uručio uvjerenja Voditeljima izrade i provedbe EU projekata

Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok u ponedjeljak je uz ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Lanu Velimirović Vukalović u Gradskoj vijećnici svečano uručio uvjerenja polaznicima programa edukacije „Voditelj/ica izrade i provedbe EU projekata“.

Edukaciju za 13 zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva do 35 godina starosti sa sjedištem na području Grada Varaždina provelo je Pučko otvoreno učilište, a financirao Grad Varaždin.

Gradonačelnik je svima čestitao na uspješno završenom programu i pohvalio njihovu želju za ulaganjem u svoje znanje te istaknuo kako će Grad Varaždin nastaviti poticati ovakve edukacije. „Sredstva koje je Grad Varaždin uputio prema Pučkom otvorenom učilištu namijenjena su za obrazovanje, odnosno edukaciju, predstavnika civilnog društva kako bi stekli kompetencije za prijave na EU natječaje. Grad Varaždin ima jako puno EU natječaja te EU fondova koji su usmjereni upravo prema udrugama civilnog društva. Ovdje je bilo 13 raznovrsnih udruga, od socijalnih udruga, onih koje pružaju potporu žrtvama, onih koje se bave zaštitom okoliša, kulturom, do onih koje se bave mladima. To su raznovrsne udruge čiji su predstavnici sada potpuno educirani i kompetentni da prijavljuju EU projekte. Kao što znate, Grad Varaždin je konačno uspio ući u ITU 2021., tako da će biti jako puno projekata. Važno je ovako mladim ljudima dati šansu da mogu te projekte prijaviti, predložiti i da projekti budu usvojeni. Svaki novi projekt koji dolazi iz Europe ili iz države, jer to su državni fondovi, znači kunu manje iz našeg gradskog proračuna. Mi i dalje idemo s cjeloživotnim obrazovanjem, ne samo voditelja EU projekata udruga, nego i drugih građana. Idemo s cjeloživotnim obrazovanjem i kad je u pitanju učenje jezika, informatike za starije ljude. Naše Pučko učilište obavlja važnu edukativnu ulogu i diže socijalni kapital naših građana“ - rekao je gradonačelnik.

Cilj ovog programa edukacije je jačanje kapaciteta mladih i njihovog zapošljavanja, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva sa sjedištem na području grada Varaždina. Program je verificiran od strane nadležnog Ministarstva i dobivena Uvjerenja o usavršavanju upisuju se u e-radnu knjižicu.

Edukaciju su završili kandidati iz organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga Novi put, HNK Varaždin, Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije, Udruga SJP Roda Varaždin, Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, Sportski plesni klub „Valcer“, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Udruga savjetovališta „Uz tebe sam“, Udruga mladih V.U.K. i Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša „Franjo Košćec“.