30. siječanj 2019. | Autor: Maja Hrešć

Gradonačelnik sa suradnicima najavio 16. sjednicu Gradskog vijeća

Gradonačelnik Ivan Čehok, predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan i zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica u srijedu su u Gradskoj vijećnici održali konferenciju za novinare na kojoj su najavili nadolazeću 16. sjednicu Gradskog vijeća i prokomentirali najvažnije točke dnevnog reda kako bi građanima na vrijeme dali do znanja o čemu će se raspravljati na sjednici.

Habijan je od točaka na dnevnom redu izdvojio Odluku vezanu uz određivanje paušalne cijene po krevetu, Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kao i točku vezanu uz prihvaćanja u vlasništvo Grada Varaždina nekretnine u Ulici Miroslava Krleža. „Vezano uz paušal za turistički smještaj, odredili smo da će cijena biti niža od predložene te će iznositi 200 kuna po krevetu kako bi se izašlo u susret privatnim iznajmljivačima, odnosno kako bi se potaknulo građane da se odluče na taj korak i otvore privatni smještaj za turiste, za koji je sve veća potražnja“, istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća.

Zamjenica gradonačelnika navela je još jednu važnu točku koja će se naći na dnevnom redu, a to je točka vezana uz Statute osnovnih škola u Gradu Varaždinu te Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Naime, u srpnju prošle godine je u Saboru izglasan novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama pa se tako svi statuti škola moraju do veljače uskladiti sa Zakonom. Iskorak koji je napravljen u Zakonu je u izboru ravnatelja škola koji sada za zapošljavanje moraju imati određene kompetencije. Zamjenica je izvijestila da će u dopunu dnevnog reda nadolazeće sjednice ući i točka koja se odnosi na ostavke 4 člana Savjeta mladih, odnosno o izboru novih članova u Savjet.

Gradonačelnik se osvrnuo na najaktualniju točku vezanu uz javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada: „Broj odvoza za individualna kućanstva podrazumijeva dva prijedloga. Jedan prijedlog je da se individualnim kućanstvima smanji broj odvoza biootpada s obzirom na to da su kante velike i građani kroz zimu nemaju toliko biootpada niti je toliko širenje neugodnih mirisa. Drugi prijedlog je da se smanji odvoz plastike i papira na svaka tri tjedna. Ako Gradsko vijeće prihvati izmjene odluka, računi će za Varaždince biti niži. Smanjit će se broj odvoza u višestambenim zgradama i u kućama, što znači da će kuće i individualna kućanstva koja imaju svoje bio kompostere imati cijenu 56 kuna, individualna kućanstva koja koriste uslugu prikupljanja i odvoza biootpada oko 75 kuna, a višestambene zgrade koje koriste uslugu odvoza biootpada oko 67 kuna. Uz to, treba naglasiti da će sva samačka, umirovljenička domaćinstva od Grada dobivati subvenciju 15 kuna s kojom će cijena za njih biti najniža od svih gradova u Hrvatskoj. Pokazali smo socijalnu osjetljivost. No, ovo podrazumijeva minimum odvoza koje možemo prihvatiti da sustav funkcionira i da Čistoća drži grad čistim i urednim. Grad će svakih 6 mjeseci, po Odluci koju je donijelo Gradsko vijeće, a s obzirom na pokazatelje učinkovitosti i analize stanja, napraviti odgovarajuće mjere i promjene. Ako Gradsko vijeće sutra prihvati naše prijedloge, novi sustav će stupiti na snagu s početkom veljače.

Radi bolje pripreme materijala, s dnevnog reda je skinuta točka vezana uz sudsku nagodbu i potraživanja Ekos holdinga prema Gradu i JUGS-u za kupoprodaju nekretnina na lokaciji Vilka Novaka.