05. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Gradonačelnik s inženjerima i građevinskim tehničarima

Gradonačelnik Habuš, predsjednica DIGT Amadori i pom. ministra Rezo

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin održalo je u petak redovnu skupštinu u hotelu Turist. Predsjednicu Mirnu Amadori i dvjestotonjak članova ovog uglednog društva pozdravili su između ostalih Goran Habuš, gradonačelnik Grada Varaždina i Milan Rezo, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Sjednici su prisustvovali i Josip Hehet, predjsednik Gradskog vijeća Grada Varaždina te mnogi drugi uzvanici.

Društvo je osnovano u veljači 1959. godine i jedna je od najstarijih strukovnih Udruga na ovom području.

 

DGIT Varaždin član je Hrvatskog saveza građevinskih inženjera koji je 2002. godine prvi puta održao svoju sjednicu Predsjedništva u Varaždinu, a takva praksa je zbog odlične organizacije i suradnje i nadalje nastavljena, te je posljednja sjednica Predsjedništva HSGI-a   održana u Varaždinu u prosincu 2013. godine.

 

Na inicijativu Društva, a uz pomoć i posredništvo članova Društva u tijelima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu tijekom 2004. godine osnovan  je područni ured Razreda inženjera građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu sa sjedištem u Varaždinu. Područni ured obuhvaća članove HKAIG-a iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko - Križevačke i Bjelovarsko - Bilogorske županije.

 

Danas društvo ima sjedište u Varaždinu i podružnice u Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu, a sa svojih više od 360 aktivnih članova predstavlja najveću strukovnu organizaciju na području sjeverozapadne Hrvatske, te jedno od najbolje organiziranih i najaktivnijih udruga s područja graditeljstva u Hrvatskoj. DGIT Varaždin ima jasno zacrtanu viziju njegovanja i daljnjeg razvijanja etike graditeljskog poziva, te daljnjeg razvoja inženjerskih i tehničkih disciplina. Unaprjeđenje graditeljske struke je rezultat stalne međusobne razmjene iskustava i mišljenja, te utjecaja na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima u graditeljstvu. Društvo je kroz svoj rad dalo značajan doprinos općem razvoju znanosti i struke u graditeljstvu. Društvo se također bavi davanjem stručnih mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim programima, tehničkoj regulativi, obrazovanju i slično, te je svoj značajan doprinos dalo prilikom izrade i donošenja posljednjih zakonskih i podzakonskih akata s područja graditeljstva, a preko svojih predstavnika konstantno aktivno sudjeluje u radu stručnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Društvo se posebno ponosi stalnom organizacijom stručnih seminara u sklopu cjeloživotnog stručnog usavršavanja koja su certificirana i odobrena od strane HSGI-a, a kojima je do sada sudjelovalo više od 3.000 polaznika među kojima su i djelatnici Varaždinske županije,  čime je dan ogroman doprinos napretku graditeljske struke. Društvo redovito organizira stručna putovanja u zemlji i inozemstvu od kojih treba u posljednjem periodu izdvojiti putovanja u Rusiju, Egipat, Tursku, Mađarsku, Rumunjsku, Albaniju, Italiju, Sloveniju, Crnu Goru i Srbiju.

 

DGIT Varaždin konstantno održava i ažurira svoje Internet stranice na adresi http://www.dgit.hr na kojim se mogu naći sve novosti i obavijesti vezane na djelovanje i aktivnosti Društva, termini održavanja Seminara, svi stručni materijali sa održanih seminara, zanimljivosti s područja graditeljstva i drugo. Uz navedeno Društvo ima i aktivan Facebook profil.

 

Rad DGIT-a prepoznao je i Grad Varaždin koji je 2014. godine Društvu dodijelio javno priznanje i to plaketu Grada Varaždina za značajni doprinos razvoju graditeljske struke.