10. veljača 2021. | Autor: Maja Hrešć

Gradonačelnik potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima

Gradonačelnik Grada Varaždina dr.sc. Ivan Čehok potpisao je Europsku povelju o lokalnom radu s mladima, dokument koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Potpisivanje je organizirala Udruga gradova. Povelja je donesena u sklopu projekta Europe Goes Local, a uz Hrvatsku ga provode još 22 države članice Europske unije.

Europe Goes Local je najveći europski projekt iz područja mladih. U prvom ciklusu projekta sudjelovao je i Grad Varaždin. Iz Hrvatske ga koordinira nacionalna delegacija koju čine predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije te stručnjaci u području rada s mladima.

Europska povelja o lokanom radu s mladima nije politički dokument već predstavlja niz načela i preporuka za organizaciju kvalitetnog sustava rada s mladima. Namijenjena je jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje žele postaviti standarde za rad s mladima i kako ga provoditi i poticati, ali i drugim dionicima zainteresiranima za kvalitetne lokalne politike za mlade. U skladu je s preporukama 2. Konvencije o radu s mladima i novousvojenom preporukom Vijeća Europe o radu s mladima.

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj objavila je poziv gradovima za kandidature za dobivanje certifikata Grad za mlade, a Povelja koju je gradonačelnik potpisao u Gradskoj vijećnici jedan je od formalnih uvjeta za dobivanje tog certifikata.