30. lipanj 2022. | Autor: vv

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika obišli radove na uređenju Vile Oršić

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina Miroslav Marković dana 29. lipnja 2022. godine zajedno s dekanicom Fakulteta organizacije i informatike Varaždin prof. dr. sc. Ninom Begičević Ređep i prodekanicom za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marinom Klačmer Čalopa, obišli su radove na uređenju Vile Oršić, povijesne zgrade u centru grada Varaždina koja će od jeseni biti u potpunosti obnovljena čime će se proširiti kapacitete Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Vila je u vlasništvu Grada Varaždina, ali je dana na upravljanje Fakultetu organizacija i informatike uz plaćanje mjesečnog najma.

Varaždinski FOI proširuje vlastite kapacitete i uskoro useljava u zgradu Vile Oršić koja bi trebala biti u potpunosti obnovljena do početka nove akademske godine, a u njoj će se smjestiti nekoliko dvorana za izvođenje laboratorijske nastave, IoT Laboratorij, Work based learning (WBL) Lab, FOI-jev Centar za usavršavanje, kabineti kao i drugi prostori za razvoj istraživačkih potencijala studenata i znanstvenika. U tijeku su intenzivni radovi na uređenju unutrašnjeg prostora, dok je vanjska ovojnica zgrade već gotovo u cijelosti obnovljena.

Riječ je o prekrasnoj povijesnoj zgradi kulturološke vrijednosti u samom centru Varaždina s pripadajućim dvorištem ukupne površine 4.327 m2, koja se prostorno nalazi uz česticu zgrade sadašnjeg objekta FOI 2, a na kojoj je planiran projekt Sveučilišni Kampus Varaždin – faza II.

Zgrada je dana na korištenje FOI-ju odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina u svrhu realizacije obrazovnih aktivnosti i unaprjeđenja visokog obrazovanja u gradu Varaždinu i u cijeloj regiji sjeverozapadne Hrvatske.

Vila Oršić nažalost neće riješiti nedostatne prostorne kapacitete Fakulteta organizacije i informatike (FOI), no FOI se odlučio preuzeti pravo upravljanja nad zgradom kako bi spasio ovu vrijednu i povijesnu građevinu od propadanja i na taj način pridonijeti Gradu Varaždinu u realizaciji urbanog kampusa i vizije sveučilišnog Grada. U obnovu zgrade FOI će uložiti 4,5 milijuna kuna vlastitih i projektnih sredstava, uz to što plaća mjesečnu naknadu za pravo upravljanja Gradu Varaždinu.

„Smatramo to našim doprinosom gradu Varaždinu s ciljem spašavanja ove zgrade. Zanimljiva je činjenica da su u trenutku kada smo ju preuzeli, samo troškovi odvoza smeća iz zgrade iznosili 40.000,00 kuna“ – istaknula je dekanica FOI-ja Nina Begičević Ređep.

Nakon više od desetljeća sustavnog propadanja Vile Oršić, Fakultet organizacije i informatike je uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Grada Varaždina, Varaždinske županije, partnerskih poduzeća i projektnih sredstava, uspio osigurati financijska sredstva za početak obnove jedne od najljepših građevina u Gradu Varaždinu, koja se nalazi unutar povijesne urbanističke cjeline, u ulici Petra Preradovića i koja je upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Do sada je u obnovu utrošeno oko 4 milijuna i 300 tisuća kuna sredstava, a prema projekcijama troškovnika radova cijela obnova iznosit će 8,5 milijuna kuna, od čega će FOI osigurati iz vlastitih izvora više od 4 milijuna kuna. „Moramo naglasiti i podršku naših tvrtki partnera  - prvenstveno IT tvrtki koje nam pomažu u renoviranju i obnovi Vile“ – naglasila je dekanica Begičević Ređep.

„Mi smo do sada u Vili Oršić napravili manje intervencije u prostoru kako bi ga u potpunosti prenamijenili za potrebe izvođenja nastave i znanstveno- istraživačkih aktivnosti, tako da smo u potpunosti poštovali njen povijesni izgled poštujući mišljenje konzervatora i spriječili daljnje propadanje jednog od najljepših zdanja u gradu“ – kazala je dekanica Begičević Ređep i dodala da će ona od jeseni predstavljati prostor u kojem će biti smješteni FOI-jevi istraživački laboratoriji, primarno Internet of Things (IoT) Laboratorij,  WBL lab (work based learning – učenje temeljeno na radu), FOI-jev centar za usavršavanje te nekoliko dvorana za laboratorijske vježbe kao i kabineti za nastavnike i centre Fakulteta. „Iskorakom u područja kao što su Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava, FOI ulazi u nova, inovativna i interdisciplinarna područja, što će zahtijevati i dodatne prostorne kapacitete za istraživanje i razvoj“ – zaključila je.

Trenutno na FOI-ju studira oko 2600 studenata, a aktivno je više od 35 velikih znanstvenih i razvojnih projekata i jedanaest laboratorija, osam centara i dva ureda za podršku studentima.

Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković izrazito su zadovoljni kako radovi na Vili napreduju. „Grad Varaždin do sada je dao nešto više od milijun kuna za obnovu Vile te će osigurati i dodatna sredstva kako bi Vila Oršić na jesen bila spremna za novu generaciju studenata Fakulteta organizacije i informatike i kako bi studenti koji se odluče na studij u Varaždinu imali sve što im je potrebno za kvalitetan boravak, obrazovanje i usavršavanje u Varaždinu te kako bi se odlučili ostati živjeti i raditi u našem Gradu“ - naglasio je gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj.