21. prosinac 2022. | Autor: Maja Hrešć

Gradonačelnik Bosilj: „Budimo odgovorni prema građanima koji su nas birali, a i prema sebi i obećanjima koja smo dali.“

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković u srijedu su na konferenciji za novinare predstavili zaključke s jučer održane sjednice Međustranačkog vijeća.

Sjednica je bila sazvana na temu donošenja proračuna za 2023. godinu te se raspravljalo i oko problematike baliranog otpada, a gradski vijećnici imali su mogućnost postaviti pitanja i članovima stručnog tima za rješavanje varaždinskih bala Mirki Jozić, Aleksandri Anić Vučinić, odvjetnici Željki Brlečić, kao i Bruni Isteru, zamjeniku gradonačelnika i gradonačelniku.

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković izvijestio je da su se sastanku odazvali Damir Habijan, Lovro Lukavečki, Mirjana Kolarek Karakaš, Hrvoje Petrić, Ana Petrić, Davor Patafta, Ivan Čehok, Mario Lešina i Viktor Mrzlečki.

„Na sjednici međustranačkog vijeća vijećnicima su dati odgovori na sva pitanja vezana uz projekt. Za sve ono što su pojedini vijećnici iznosili u javnosti i aludirali na nepravilnosti dati su valjani detaljni i stručni argumenti i mislim da je objašnjen svaki detalj tako da više nema nejasnoća. Nakon više od 2 sata vijećanja više nije bilo pitanja članovima stručnog tima koji su do najsitnijih detalja dali odgovore na sva pitanja. Dobar dio toga objašnjen je i ranije kroz različitu vrstu komunikacije, no ovo je bila prilika da se na licu mjesta rasprave pojedinosti. Obrazložili smo način zbrinjavanja otpada, postupak javne nabave, strukturu financiranja i izvore financiranja, potrebu donošenja proračuna i suglasnosti na kreditno zaduženje Grada Varaždina, kako bismo imali sve potrebne podloge za nastup prema Fondu za zaštitu okoliša i Vladi Republike Hrvatske za davanje konačne suglasnosti za sufinanciranje projekta u visini 40%. Dok smo pripremali projekt, što traje više od godinu dana, razmišljali smo i raspravljali o svim rizicima projekta, no već ranije najveći ponder rizika stavili smo upravo na ovaj – politički rizik, odnosno broj ruku u Gradskom vijeću koji nam je potreban da se izglasa proračun i donesu potrebne odluke na Gradskom vijeću. Svi znamo koliko je stanovnicima Varaždina važno da se ukloni otpad s ulaza u Grad, da se sanira lokacija i da to zemljište stavimo u funkciju Gospodarske zone, za razvoja grada i nova radna mjesta koja će donositi dodane vrijednosti i pridonositi prosperitetu naše zajednice. Suština je jasna.“ – rekao je gradonačelnik.

Istaknuo je kako Gradski vijećnici koji su u ovom sazivu Gradskog vijeća imaju povijesnu priliku dati svoj doprinos za rješavanje problema bala u Varaždinu, jer je po prvi put projekt pripremljen sveobuhvatno i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, naglasivši da su provedene sve zakonom propisane aktivnosti, izrađeni dokument, ishođene suglasnosti nadležnih državnih tijela, složena je financijska konstrukcija i napravljeni pravni preduvjeti da se projekt provede do kraja. „Jedino što je preostalo, a što mi nismo napraviti s naše strane jer to je jedino što mi ne možemo – to je politička volja zastupnika u Gradskom vijeću da prihvate proračun koji u sebi sadržava projekt rješavanja bala i da daju svoju suglasnost za kreditno zaduženje iz kojeg bi Grad Varaždin financirao vlastitu komponentu.“

Gradonačelnik tvrdi kako nije više pitanje ni cijene dobivene na natječaju niti visine kamatne stope. „Ono što je važno jest da smo dobili najbolje što se može dobiti u tržišnim uvjetima u kojima se nalazimo. Drugog i povoljnijeg rješenja nema, a protokom vremena ili vraćanjem na početak možemo samo povećati troškove ili ostaviti bale tamo gdje jesu dok Grad ne počne dobivati financijske kazne, a i to bi se jednom desilo jer je odlagalište u Brezju nezakonito i nema nikakve dozvole.“

Kazao je kako nema smisla pričati o nekim starim ugovorima za rješavanje bala kojima se bavi pravosuđe, jer ti ugovori niti su zakoniti niti provedivi. U konačnici, ishod sudskih postupaka kakav god da bio, neće i ne može ukloniti bale iz Brezja. Sudski postupci koji se vode govore o eventualnim naknadama štete pojedincima ili Gradu, to neka sud odluči. Ali ishod sudskih postupaka koji se vode ne može utjecati na uklanjanje bala. Ako se ne izglasa proračun i kreditno zaduženje Grada, bale ćemo i dalje gledati na ulazu u Varaždin kao našu zajedničku sramotu sve dok ponovo ne stvorimo preduvjete za njihovo rješavanje.

„Kao Gradonačelnik Varaždina, koji sam u svojoj kampanji govorio o balama kao o jednom od najviših prioriteta, miran sam, jer znam da sam dao sve od sebe da dođemo do ove faze kada imamo spremljen projekt bez ijedne mrlje, proveden postupak javne nabave, odrađeno sve ono što sam trebao organizirati da se odradi te i sam potrošio značajan dio svog vremena vodeći računa da sve aktivnosti budu usklađene, provjerene i pravovremeno provedene. Ispunio sam svoju zakonsku obvezu i predložio proračun koji je odbijen. Organizirao sam sastanak međustranačkog vijeća radi davanja odgovora na sva pitanja koja su se iznosila u javnosti kao tobožnji argumenti zašto je netko protiv. Očekujem podršku od svih zastupnika, pogotovo onih koji bi se zajedno sa mnom  trebali zauzeti da ispravimo grijehe koje su napravili naši prethodnici, koji danas izmišljaju argumente kako bi bili i ostali protiv. Na prethodnike nisam ni računao, oni su problem i stvorili pa se ne očekuje da će ga oni i riješiti. Da su znali i htjeli, riješili bi ga prije. Računao sam na one kojima možda neki detalji nisu bili dovoljno jasni, a jučer smo više nego detaljno sve razjasnili, a evo u narednim danima možemo vidjeti jesu li zaista bili protiv zato što im nešto nije jasno ili su protiv jer uistinu ne žele da se bale riješe te politiziraju tražeći neki svoj prostor u kojem imaju veliku šansu da se izgube i nestanu zauvijek s političke scene. Ne mogu dopustiti argumente visoke cijene, zaduživanja i slično. Grad Varaždin to može i mora napraviti, ima i fiskalnog kapaciteta i potrebnu logistiku. Bale neće same nestati, a vrijeme nam nije prijatelj kada su u pitanju cijene i troškovi. Mislim da je to dovoljno jasno svima.“

Gradonačelnik Neven Bosilj osvrnuo se i na moguće raspuštanje Gradskog vijeća: „Loše je ako zbog opstrukcije pojedinih gradskih zastupnika dođe do raspuštanja Gradskog vijeća i novih izbora. Ja osobno neću izgubiti ništa kao gradonačelnik, ali izgubit ću kao Varaždinac, zajedno s ostalim mojim sugrađanima jer ćemo živjeti nekoliko mjeseci u gradu koji stagnira, u kojem je radi pripreme novih izbora za gradsko vijeće na snazi privremeno financiranje koje uključuje samo nužne aktivnosti i troškove kako je to propisano Zakonom o proračunu. Morat će sačekati i umirovljenici, i tete u vrtićima, udruge i njihovi programi, radnici i kolektivni ugovor, sve to povlači naravno i pad poduzetničkih aktivnosti tako da će svi osjetiti. To može biti posljedica ucjena na koje nailazim i neopravdanih zahtjeva oko izmjena stavki proračuna. Ako je to cijena koju ćemo svi zajedno platiti da promijenimo ovu strukturu Gradskog vijeća koja 18 mjeseci pokušava otežati i opstruirati rad gradonačelnika, a koji će se pokazati kao rogovi u vreći i  kočničari razvoja i napretka, onda ćemo svi zajedno otrpjeti tih nekoliko mjeseci, provesti nove izbore i nadam se birati pametnije.

Gradu Varaždinu treba složno Gradsko vijeće koje će kvalitetom svog rada doprinositi prosperitetu Varaždina i njegovih stanovnika a ne biti kamen spoticanja za provedbu čak i onih projekata koji su zaista od vitalnog interesa za grad.“

Spominjan je i referendum građana o kreditnom zaduženju kao opcija, odnosno kao uvjet da se glasa za proračun. „Što više o tome mislim, smatram da je to zaista nepotrebno maltretiranje građana. Građani su na prošlim izborima izabrali predstavnike koji trebaju 4 godine donositi odluke u njihovo ime, zato postoje izbori. Bale nisu nešto novo oko čega bi se Varaždinci trebali izjašnjavati. Bale su bile dio naše kampanje i jedno od obećanja građanima. Ne trebamo sada vraćati lopticu građanima da odlučuju umjesto vijećnika. Ako niste sposobni donijeti sami odluku onda treba dati priliku građanima da bira novu postavu koja je za to sposobna. No, još uvijek ne želim izgubiti nadu da ćemo uspjeti pokazati zajedništvo bar na projektima koji su od vitalnog interesa za grad. Ne pristajem na ucjene i polu-rješenja. Budimo odgovorni prema građanima koji su nas birali, a i prema sebi i obećanjima koja smo dali.“ – rekao je gradonačelnik.

Zaključno je napomenuo kako će kao gradonačelnik ustrajati na rješavanju bala u Brezju. „Pored programa razvoja Grada, privlačenja EU sredstava, realizacije prometnih rješenja, kulture, sporta, gospodarstva, zaštite okoliša, obrazovnih programa i socijalne politike, rješavanje bala u Brezju ostaje moj prioritet. Imam 7 ruku za proračun i zaduživanje. Ukoliko se javno izjasne još barem 4 vijećnika, sjednicu ćemo sazvati pa makar i 31. prosinca.“