29. kolovoz 2021. | Autor: Maja Hrešć

Građani su odlučili - lokacija nove mini tržnice bit će u ulici Vilka Novaka

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković danas je zajedno sa stručnim službama Grada održao zbor građana na kojemu je gotovo jednoglasno prihvaćen prijedlog lokacije nove mini tržnice. 

"Sve odluke koje se direktno tiču života građana, odlučivanje o zajedničkim pitanjima bit će i nadalje komunicirane na ovaj način, odnosno, sve odluke bit će  temeljene na načelu supsidijarnosti." - kazao je zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković. 

Nova mini tržnica 100% je financirana sredstvima iz EU fondova kroz LAG Sjeverozapad, a moći će se kupiti isključivo domaći proizvodi OPG-ova Varaždinske županije.