01. travanj 2019.

Grad Varaždin ulaže 280 000 kuna u opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu

Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad raspisala je natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu dana 15. listopada 2018. godine.

Grad Varaždin je na navedeni natječaj prijavio projektni prijedlog „Opremanje dječjeg igrališta u sklopu sportskih terena u Gornjem Kućanu“.

 

Navedeni projektni prijedlog je prihvaćen, te će Gradu Varaždinu biti dodijeljena potpora LAG-a Sjeverozapad u iznosu od 220 000 (slovima: dvijestotinedvadesettisuća) kuna za provedbu navedenog projekta, dok će se ostatak sufinancirati iz proračunskih sredstava Grada Varaždina.