04. siječanj 2023. | Autor: dd

Grad Varaždin u tri nova europrojekta

S početkom nove godina, Grad Varaždin je uključen te je počeo s realizacijom tri nova europrojekta čiji ukupni proračuni iznose gotovo 8 milijuna eura.

Prema podacima koje je na kolegiju gradonačelnika dr.sc. Nevena Bosilja  predstavio Željko Bedeković, ravnatelj Razvojne agencije Sjever DAN, Grad Varaždin i agencija kao partneri ili suradnici na tim projektima ostvarit će vrijednost u ukupnom iznosu 762.701,00 eura. Riječ je o tri projekta koji koriste skraćeno ime, odnosno akronime Maurice, Ginevra i PupUoCities. Provodit će se do kraja 2025. godine, bit će sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa 80 posto od ukupnog proračuna pojedinog projekta u sklopu programa suradnje INTERREG za Središnju Europu u razdoblju 2021 – 2027. godina.

Projekt Maurice - Upravljanje urbanim vodnim resursima u središnjoj Europi koji su suočeni s klimatskim promjenama Grad Varaždin će provoditi zajedno s Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Projekt okuplja ukupno 11 partnera i 5 suradnika iz 6 zemalja a uključeni su Italija, Slovenija, Poljska, Hrvatska, Njemačka, Češka. Projekt ima za cilj povećati otpornost i kapacitet regija u Središnjoj Europi na klimatske promjene u pogledu upravljanja gradskim vodnim resursima zajedničkim razvojem rješenja za prilagodbu klimi. Projektna rješenja koja će usvojiti javne uprave i tijela za upravljanje vodama rezultirat će promjenom ponašanja u praksi upravljanja vodama i prostornog planiranja kako bi se povećala otpornost regija na klimatske promjene. Ključne inovacije osigurane su kroz cjelovito razmatranje pitanja upravljanja vodama kao dijela širih koncepata prilagodbe klimatskim promjenama vezanih uz regiju i grad te sveobuhvatnog pristupa upravljanju vodama. Ukupni proračun je 2.977.809,00 eura, a vrijednost za Grad Varaždin 51.966,00 eura.

Projekt Ginevra - Upravljanje transformativnim inovacijama u gradovima središnje Europe: primjeri autonomnih vozila okuplja ukupno 11 partnera i 3 suradnika iz 7 zemalja Italija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Njemačka, , Austrija, Poljska. Ukupni proračun je 2.536.965 eura, a Grad Varaždin će ostvariti vrijednost 160.000,00 eura. Cilj projekta je povećati svijest i suradnju tijela javnog sektora i drugih dionika te poboljšati upravljanje na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.

Napredak tehnologije kod automatizirane vožnje stvorio je prilike za pametnu urbanu mobilnost. Automatizirana vozila sada su popularna tema s porastom programa pametnih gradova. Međutim, zakonodavci, urbani administratori, kreatori politika i planeri nisu spremni nositi se s mogućim poremećajem u prometu koje donose autonomna vozila, a koja bi potencijalno mogla zamijeniti konvencionalni prijevoz. Postoji nedostatak znanja o tome kako će nove mogućnosti poremetiti rad i koje su političke strategije potrebne za rješavanje takvog poremećaja.

Aktivnosti transnacionalne suradnje rezultirati će poboljšanim kapacitetima javnih tijela za provedbu koordiniranih i kooperativnih procesa teritorijalnog upravljanja u smislu uvođenja autonomnih vozila, na temelju učenja o politikama i promjenama politika vezano na transport. To će u konačnici poboljšati teritorijalnu i društvenu koheziju i smanjiti razvojne prepreke. Za građane će to konkretno rezultirati boljim javnim uslugama osiguravanjem snažne uključenosti građana u projekt.

 

Na trećem projektu pod akronimom PopUpCities - Olakšavanje prelaska prema aktivnim oblicima mobilnosti promjenom stava i ponašanja stanovnika u prometu korištenjem zelenih, jeftinih, taktičkih urbanističkih rješenja i participativnog procesa za oblikovanje javnog prostora surađivat će ukupno 10 partnera i 3 suradnika iz 7 zemalja: Italija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Njemačka, , Austrija, Poljska. Od ukupnog proračuna 2.293.023 eura razvojna agencija ostvarit će vrijednost 190.378 eura. Cilj projekta je omogućiti javnom sektoru i povezanim subjektima da učinkovito uključe građane i povećaju njihovu predanost zajedničkom rješavanju ekoloških problema u funkcionalnim urbanim i peri-urbanim područjima s glavnim ciljem 'ozelenjavanja' mobilnosti. Jačanje kapaciteta osoba u javnom sektoru za planiranje mobilnosti / prijevoza i programera za 'ozelenjavanje' u gradovima, te povezivanje gradova sa prigradskim područjima s naglaskom na taktičkom urbanizmu glavne su aktivnosti u sklopu projekta. To s jedne strane znači bolju koordinaciju s nizom drugih aktera i dionika (npr. iz susjednih regija ili susjednih prometnih udruženja), s druge strane, stjecanje više iskustva i znanja o opsegu taktičkih urbanističkih rješenja mobilnosti. Osim toga, predviđeno je uključivanje Strategije POP UP CITIES i povezanih provedbenih planova u odgovarajuće dokumente politike (planove održive mobilnosti) funkcionalnih urbanih područja.