11. rujan 2013.

Grad Varaždin traži pročelnike na neodređeno vrijeme

procelnici

11.09.2013.-Gradonačelnik Grada Varaždina raspisao je Javni natječaj za imenovanje na neodređeno vrijeme pročelnika triju Upravnih odjela Grada: Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju i Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 113 od 11. rujna 2013. godine i na:http://www.varazdin.hr/natjecaji

Podsjećamo, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/12) promijenjeno je ustrojstvo upravnih tijela Grada Varaždina. Za novoustrojene upravne odjele bilo je potrebno, sukladno zakonskim odredbama, imenovati privremene pročelnike iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete, koji će upravljati upravnim odjelima do imenovanja pročelnika po provedenom javnom natječaju propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci.

Riječ je o Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina.

Privremene pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjel za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina odjelima upravljaju od promjene ustrojstva, odnosno od sredine kolovoza 2012. godine. Privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, zbog odlaska dotadašnjeg pročelnika u mirovinu, Odjelom upravlja od siječnja 2013. godine, dok je u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju privremena pročelnica imenovana nakon odlaska dotadašnje pročelnice na novu dužnost u travnju ove godine.

Za Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove te Upravni odjel za društvene djelatnosti u tijeku je izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, kako bi se, zbog djelokruga rada, proširila područja potrebnog stručnog znanja i omogućilo ispunjavanje uvjeta za imenovanje pročelnika većem broju kandidata, a time i bolji odabir prijavljenih kandidata. Natječaji za ta dva Upravna odjela bit će raspisani u roku od desetak dana.

Inače, Grad Varaždin ima sedam upravnih odjela, a uz pet upravnih odjela, na čijem su čelu do sada bili privremeni pročelnici, Upravnim odjelom za komunalni sustav i urbanizam te Upravnim odjelom za financije, proračun i javnu nabavu upravljaju pročelnici koji su na neodređeno vrijeme izabrani putem javnog natječaja u travnju 2012. godine.