27. listopad 2022. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin sufinancira izlagače na Adventu

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagača s područja Grada Varaždina za zakup izlagačkog prostora (kućica) na manifestaciji „Advent u Varaždinu 2022“.

S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja te poticanja poduzetništva i obrtništva, Grad Varaždin dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačno predstavljanje Izlagača na prostorima odvijanja manifestacije „Advent u Varaždinu 2022“.

Pod pojmom Izlagač podrazumijeva se zakupoprimac koji će zakupljeni izlagački prostor na manifestaciji koristiti za izlaganje i prodaju proizvoda tradicijskih obrta, rukotvorina, umjetničkih djela, nakita, igračaka, slastica, hrane pripremljene po tradicionalnim receptima, suvenira i slično te pružanje ugostiteljskih usluga.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva sa sjedištem u Gradu Varaždinu, obrtnici sa sjedištem ili prebivalištem na području Grada Varaždina te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište i obrađuju poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina.

Visina financijske potpore iznosi 60% troškova zakupa prostora neto, a najviše do 10.000,00 kuna po izlagaču.

Obrasci za prijavu na Poziv dostupni su na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina, a krajnji rok za dostavu prijava je 25. studeni 2022. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.

Više detalja o uvjetima i načinu prijave potražite na: https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-sufinanciranje-troskova-izlagacima-s-podrucja-grada-varazdina-zakup-izlagackog-prostora-10012/.