29. prosinac 2020. | Autor: ddretar

Grad Varaždin šalje pomoć Petrinji

Ilustracija: Operativne snage Civilne zaštite Grada Varaždina na smotri u Varaždinu u lipnju 2020

Grad Varaždin odmah je  reagirao na poziv za pomoć nastradaloj Petrinji u potresu. Na putu su već vatrogasci i HGSS-ovci.

U koordinaciji sa Stožerom Civilne zaštite, Javna vatrogasna postaja Grada Varaždina šalje navalno vozilo i grupu profesionalnih vatrogasaca osposobljenih za spašavanje iz ruševina. Također HGSS - Stanica Varaždin  uputila je opremljeni spasilački tim. U pričuvi su i  povjerenici Civilne zaštite Grada Varaždina te pripadnici Varaždinske građanske garde koji su se odmah stavili na raspolaganje. Sredstva će biti osigurana iz proračunske pričuve. Za daljnje postupke očekuju se daljnje informacije iz Petrinje i po potrebi će se reagirati.