14. srpanj 2023. | Autor: Maja Hrešć

Grad Varaždin provodi anketu za iskazivanje interesa za priuštivo stanovanje na području Grada Varaždina

Grad Varaždin nastoji imati sluha i prijedloge rješenja za svoje građane te prepoznati njihove potrebe za dodatne načine osiguranja osnovnih životnih uvjeta.

Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Nevenom Bosiljem i zamjenikom gradonačelnika Miroslavom Markovićem te je potrebe prepoznala, stoga radi što točnijeg planiranja aktivnosti u stanogradnji Grada Varaždina, moli građane da ispune pripremljenu anketu kako bi zajedno surađivali u provođenju stambene politike našeg grada.

Potrebe u vidu stambenog zbrinjavanja svojih obitelji sve je teže samostalno osigurati. Varaždin je još prije 25 godina bio prvi grad u Hrvatskoj koji je izgradio stanove po POS programu i koji se po takvom modelu i danas grade diljem Republike Hrvatske. Težnja je da se, sukladno željama i potrebama građana i današnjim uvjetima tržišta, danas za njih otvore nove mogućnosti.

Anketa je objavljena na službenoj stranici Grada Varaždina i dostupna je na poveznici: https://varazdin.hr/priustivo-stanovanje/