01. lipanj 2023. | Autor: dd

Grad Varaždin pripremio sve, od 2. lipnja stiže po 50 eura na adrese 4755 Varaždinaca

 

          Umirovljenicima čija ukupna mirovinska primanja za mjesec travanj 2023. godine  iznosi do 400,00 eura, korisnicima nacionalne mirovine, osobama s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine Zavoda za socijalni rad – Područnog  ureda Varaždin i osobama koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina, odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 50,00 eura (slovima: pedeset eura) – „zakašnjele  uskrsnice“.

Svi podaci dobiveni su po službenoj  dužnosti od HZMIO  Zagreb, Zavoda za socijalni rad –područnog ureda Varaždin i Regionalnog ureda HZZZ- Područni ured Varaždin.

          Obavještavamo umirovljenike grada Varaždina da su obavljene sve pripremne radnje od strane grada Varaždina te da su poštanske uputnice predane Hrvatskoj pošti koja će ih od petka, 02. lipnja 2023. godine početi dostavljati na adrese korisnika sukladno rasporedu koji određuje Hrvatska pošta.

          Nakon što Hrvatska pošta podijeli sve naloge za isplatu uskrsnica, objavit će se termini za reklamacije.

          S obzirom na to da je uskrsnica osigurana i za umirovljenike koji su svoj radni staž ostvarili i u inozemstvu, oni će morati predati zahtjeve za reklamaciju jer HZMIO nema podatke o zbroju mirovina tih korisnika. Oni će za reklamaciju trebati priložiti dokaze o visini mirovine (hrvatske i inozemne ili samo inozemne mirovine) a koja ne može iznositi više od 400,00 eura za mjesec travanj 2023. godine.

 

Dodatne informacije:

4173  umirovljenika, 523  korisnika osobne invalidnine prema popisu Hrvatskog Zavoda za socijalni rad  - Područnog  ureda Varaždin  i   59  osoba s invaliditetom koji imaju status nezaposlene osobe u evidenciji Regionalnog ureda ZZZ Varaždin dobit će uskrsnice.

Ukupno je utrošeno za tu namjenu  4.755 korisnika, 237.750,00 EUR