16. lipanj 2015.

GRAD VARAŽDIN PREDSTAVLJA PROJEKT „ZAŠTITIMO SVOJE BICIKLE“ NA ZAGREBAČKOM FORUMU O URBANOJ SIGURNOSTI 2015

Bicikli

16.06.2015. - Na Zagrebačkom forumu o urbanoj sigurnosti 2015. – Dani prevencije kriminaliteta koji će se održati na Zagrebačkom Velesajmu 16.-17. rujna 2015., Grad Varaždin predstavit će pilot projekt „Zaštitimo svoje bicikle“ koji je pravi primjer partnerstva akademske zajednice, područne policije i gradske uprave u ostvarivanju sigurnosti zajednice.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina u suradnji Policijskom upravom varaždinskom iniciralo je izradu aplikacije za registraciju bicikala putem interneta. Fakultet organizacije i informatike Varaždin besplatno je izradio aplikaciju za registraciju putem interneta, androida i iPhonea. Sustav je implementiran u informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, te predstavlja prvi službeni registar, a Pilot projekt se trenutno provodi na području Varaždinske i Međimurske policijske uprave. Osim jednostavne i brze registracije, ova aplikacija može pomoći i građanima čiji je bicikl ukraden, a u registru su bicikala. Krađu mogu prijaviti svojim mobitelima i u trenutku prijave informacija o krađi i detaljan opis bicikla šalje se svim policijskim ophodnjama što može znatno ubrzati potragu za ukradenim biciklom i imati sretan završetak.
Na Zagrebačkom forumu o urbanoj sigurnosti 2015 projekt „Zaštitimo svoje bicikle“ predstavit će  Darko Dragičević, voditelj Službe policije PU varaždinske, Ivan Švogor, mag.inf, znanstveni novak-asistent na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin i Marijana Cindrić, Grad Varaždin, Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina.

Više o samom Projektu :
http://www.varazdin.hr/hr/gradska-uprava/vijece-za-komunalnu-prevenciju/aktivnosti-vijeca-za-komunalnu-prevenciju
http://www.mup.hr/208983.aspx

Portal za registraciju bicikala :
https://bicikli.mup.hr/index.php