04. ožujak 2024. | Autor: dd

Grad Varaždin povećao sredstva za sufinanciranje servisa i kupnju bicikla

Grad Varaždin je objavio Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje za servis i kupnju  bicikala u 2024. godini. Značajno uvećanim iznosima poticaja za servisiranje starog bicikla ili za kupnju novog bicikla u ukupnom iznosu od 50.000 eura  ( prošle godine 37.500 eura )  sukladno objavljenom Javnom pozivu  Grad Varaždin će  građanima  sufinancirati:

  1. Servisiranje starog bicikla s 50% troškova servisa, odnosno maksimalno do 40,00 eura po Korisniku, za što je osigurano ukupno 20.000,00 eura u Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu (ukupno 500 bicikala).

Mjera sufinanciranja servisiranja starih bicikala provoditi će se od 4. ožujka 2024. godine do 3. lipnja 2024. godine.

  1. Kupnju novog bicikla s 60,00 eura po Korisniku za što je osigurano 30.000,00 eura u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu (ukupno 500 bicikala).

Mjera sufinanciranja kupnje novog bicikla provoditi će se od 4. ožujka 2024. godine do 3. lipnja 2024.godine,  a kupnja odnosno servis bicikla mogu  se obaviti na slijedećim mjestima:

 

1.

FRIGO&CO D.O.O.

Braće Radića 13

42000 Varaždin

 

Gospodarska ulica 29A

42000 Varaždin

 

- kupnja

2.

BIKE BOX

Augusta Cesarca 5

42000 Varaždin

 

- servis

- kupnja

 

3.

USLUGE POPRAVAKA BICIKALA, ŽELJKO GUNDIĆ

Braće Radića 226

42000 Varaždin

- servis

4.

ROG - JOMA D.O.O

Zagrebačka ulica 94

42000 Varaždin

 

Kukuljevićeva 10 a

42000 Varaždin

 

- servis

- kupnja

5.

DECATHLON VARAŽDIN

Gospodarska 39

42000 Varaždin

 

- servis

- kupnja

6.

PANEX DINAMIC D.O.O.

 

Optujska ulica 50

42000 Varaždin

 

- servis

- kupnja

7.

MARKO-PROJEKT D.O.O.

Stanka Vraza 8

42000 Varaždin

- servis

- kupnja

 

 

 

Na Javni poziv mogu se javiti građani koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Za ostvarivanje prava na subvenciju građani su obvezni predočiti važeću osobu iskaznicu serviseru ili prodavaču bicikala. Građani mogu ostvariti pravo na jedan poticaj za servisiranje ili kupnju bicikla tijekom 2024. godine.

 

Javni poziv kao i popis prodavaonica objavljen je na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina:

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-gradanima-ostvarivanje-prava-provodenju-mjera-poticaja-servisiranja-ili-kupnje-bicikala-11045/

 

Sve dodatne informacije vezane uz provođenje mjera poticanja servisiranja i kupnje bicikala mogu se dobiti na e-mail adresi [email protected].

 

Jedinstvenom mjerom, sufinanciranjem servisa i kupnje bicikala građanima, Grad Varaždin još više potvrđuje  vodeću  poziciju grada koji najsnažnije potiče građane na korištenje bicikla.