05. srpanj 2012.

GRAD VARAŽDIN POTIČE PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

CITY VOLUNTEERS

05.07.2012. - Krajem lipnja Grad Varaždin je varaždinskoj Udruzi za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša  „Franjo Košćec“ donirao 30.000 kuna potrebnih za realizaciju dijela  njezinih  obveza i aktivnosti  u sklopu europskog projekta „City Volunteers“. Zajedno s ranijom potporom u iznosu 5.000,00 kn to je točno polovica javnog sufinanciranja njezinog dijela budžeta za što je obavezu preuzeo Grad Varaždin – također partner u ovom projektu, a u skladu sa Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Operativnog programa Slovenija –Hrvatska 2007.- 2013.
Ciljevi projekta "City Volunteers"  prepoznati su kao bitni za grad Varaždin i njegove stanovnike kao i za već postojeće udruge koje su uvelike na tragu takvih nastojanja odnosno svojim zalaganjem i angažmanom promiču voluntarizam.
To je  značajno popravilo lošu situaciju u kojoj se uz ostale udruge u Hrvatskoj našla i naša udruga, jer još uvijek nisu riješeni obećani modeli međufinanciranja EU projekata na kojima uz ostale sudjeluju  i neprofitne organizacije civilnoga društva - ističu u Udruzi.

Ovih dana Grad Varaždin će također realizirati 15% vrijednosti IPA projekta „Djeca i mladi ne poznaju granice„ u iznosu od 34.000,00 kuna u kojem zajedno sa slovenskim partnerima  sudjeluje “Društvo naša djeca Varaždin“.

Ideja koja će se realizirati tijekom iduće proračunske godine je osnivanje EU fonda, čijem će se sredstvima sufinancirati aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU. Neprofitne organizacije s područja grada moći će aplicirati na gradski EU fond i zatražiti pomoć u financiranju provedbe EU projekta. Formiranjem vlastitog EU fonda za međufinanciranje projekata Grad Varaždin uvelike će pojačati mogućnosti povlačenja sredstava fondova Europske unije.