07. prosinac 2018. | Autor: Goranka Grgić

GRAD VARAŽDIN PONOVNO U PROGRAMU URBACT III

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje, a cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja. Suradnja europskih gradova u okviru programa URBACT III zamišljena je kroz uspostavljanje i rad tri vrste mreža gradova, mreže za planiranje aktivnosti, mreže za provedbu i mreže za prijenos.

Grad Varaždin tijekom travnja 2018. godine primio je poziv za sudjelovanjem u drugoj fazi projekta Come in! koji se u programu URBACT provodi kroz mrežu za prijenos. Mreže za prijenos kao glavne nositelje imaju gradove koji su proveli integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja, dok su ostali korisnici mreže gradovi koji žele usvojiti ta iskustva.

4. prosinca 2018. godine Odbor za praćenje programa Urbact odobrio je 23 mreže za prijenos za fazu II., među kojima je i mreža Come in!.

Tijekom zadnjih 6 mjeseci, Grad Varaždin aktivno je sudjelovao u pripremi za prijavu II. faze projekta u sklopu čega je održan sastanak s vodećim stručnjakom mreže te su predstavnici Grada u rujnu 2018. godine u talijanskom gradu Forlì-u sudjelovali na zajedničkom sastanku projektnih partnera prve faze i predloženih partnera druge faze projekta.

U projektu Come in! primjer dobre prakse je Festival otvorenih kuća održan u Budimpešti, a prenijet će je glavni partner, grad Ujbuda iz Mađarske.

Naziv projekta u prvoj fazi projekt bio je OpenHouses i u njega su bila uključena tri partnera; grad Ujbuda iz Mađarske kao vodeći partner te Forlì Italija i Gherogheni iz Rumunjske kao partneri na projektu.

U drugoj fazi projekt se zove Come in! i imat će ukupno 7 partnera iz Mađarske, Rumunjske, Italije, Finske, Poljske, Španjolske i Hrvatske koji će kroz projekt pokušati stvoriti i inspirirati urbane zajednice, smanjiti stupanj socijalne isključenosti i izolacije privlačeći pažnju na zgrade oko nas, njihovu arhitektonsku vrijednost, baštinu i povijest, ali isto tako i potičući građane u organizaciji stambenih zajednica. Svaki partner u okviru projektnih aktivnosti implementirat će dobru praksu u  2020. godini.

Proračun druge faze projekta Come in! iznosi ukupno 599.312,12 €, odnosno 55.432,68 € za Grad Varaždin od čega će 85% iznosa biti sufinancirano iz EFRR-a.

Više o primjeru dobre prakse koji će se prenijeti kroz projekt možete saznati na: http://urbact.eu/weekend-open-houses