25. siječanj 2023. | Autor: dd

Grad Varaždin podržava razvoj i preseljenje ljevaonice na novu lokaciju

Gradonačelnik Grada Varaždin dr. sc. Neven Bosilj posjetio je danas, u srijedu 25. siječnja 2023. godine Metalski industriju Varaždin na obje lokacije u Varaždinu.  

Susreo se direktorom MIV-a Krešimirom Kranjčecom i Filipom Kličekom te s Michaelom Herbeckom, vlasnikom i Thomasom Bohlom, vodećim ljudima Hawle Germany Group – njemačkom korporacijom u čijem sastavu se nalazi varaždinski MIV.  S poslovodstvom MIV-a i njemačkim partnerima iz Hawlea razgovaralo se o planovima za izgradnju nove ljevaonice za automatsko lijevanje na lokaciji uz Gospodarsku ulicu  u Varaždinu na novoformiranoj građevinskoj čestici uz već postojeće hale.

Proizvodna građevina, hala nove najmodernije ljevaonice sa pratećim prostorima biti će  veličine od oko 20.000 kvadratnih metara. Za proces proizvodnje instalirat će se najmodernija i tehnološki najnaprednija tehnologija kojom se osigurava najviši stupanj zaštite ljudi i okoliša. Kao energija za taljenje metala koristiti će se isključivo električna energija te će biti poštivani svi zahtjevi energetske učinkovitosti te zaštite okoliša propisani zakonskom i tehničkom regulativom. Prvih godinu dana na novoj lokaciji instalirati će se probna proizvodnja do 19 tona lijeva dnevno. Kapacitet nove ljevaonice u konačnosti će biti prosječno 147 tona taline ( metala u rastaljenom stanju ) dnevno čime će varaždinska ljevaonica osigurati mjesto najveće hrvatske ljevaonice čiji se proizvodi distribuiraju u cijeli svijet. Vrijednost planirane investicije iznosi oko 60 milijuna eura.

„Kako će planirana investicija Metalske industrije Varaždin d.d.  u novi proizvodni pogon dati značajan doprinos gospodarskom razvoju Grada Varaždina i okolice, a sa novim, budućim zapošljavanjima značajno će doprinijeti i ukupnim  ekonomskim pokazateljima, Grad Varaždin daje investitoru Metalskoj industriji Varaždin d.d. podršku za izgradnju Proizvodne građevine za automatsko lijevanje metala na području Grada Varaždina.“  - ističe se u pismu namjere kojeg je gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj danas predao poslovodstvu MIV-a i njemačkim partnerima iz Hawle Germany Group. Gradonačelnik je njemačkim partnerima MIV-a također ponudio i predstavio paket pogodnosti kojima Grad Varaždin nastoji olakšati realizaciju ove značajne investicije u vidu pomoći kod dobivanja dozvola te oslobođenja dijela troškova komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Predstavnici jedne od najuglednijih europskih ljevaonica Hawle najavili su da će u Varaždinu u konačnici biti izgrađena ljevaonica koja će upotpuniti paletu proizvoda namijenjenih svjetskom tržištu, a u kojoj će biti otvoreno stotinjak novih radnih mjesta. Stručni timovi već rade na glavnim projektima, a gradonačelniku su predstavljeni  ilustracija te radne verzije izgleda nove varaždinske ljevaonice.

Kako je navedeno tom prigodom, na staroj lokaciji ljevaonice u Fabijanskoj ulici predviđena je urbana regeneracija  prostora, pa će u skladu s Urbanističkim planom uređenja  taj prostor, između ostalog, biti namijenjen i stambenoj izgradnji.