10. siječanj 2024. | Autor: DD

Grad Varaždin podmiruje troškove smještaja pratnje djeci u bolnici

Grad Varaždin je u skladu sa pronatalitetnom politikom od nove godine uveo još jednu novost, odnosno pogodnost za roditelje. Naime, Grad Varaždin od početka 2024. godine preuzima  obavezu plaćanja smještaja pratnje djeci na liječenju u Općoj bolnici Varaždin.

Grad Varaždin će na mjesečnoj bazi Općoj bolnici Varaždin podmirivati troškove smještaja roditelja ili skrbnika djece, pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin, a čiji smještaj ne pokriva HZZO putem uputnice. Uvjet je također da dijete ima prebivalište na području grada Varaždina. Troškovi smještaja pratnje u varaždinskoj bolnici sada iznose nešto više od 26 eura po danu. Podmirivanjem tih troškova Grad Varaždin nastoji olakšati situaciju u kojoj se nađu roditelji zbog hospitalizacije njihove djece.

 

Do takve pogodnosti roditeljima u Varaždinu došlo se odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina nakon inicijative vijećnika Filipa Težaka i amandmana Kluba vijećnika SDP-a na proračun Grada Varaždina za 2024. godine koji je prihvatio gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj. U proračunu Grada Varaždina za tu je namjenu osigurano 22 tisuće eura. Dio je to već uvedenih mjera kojima se ostvaruje nadstandard uvjeta za roditelje i djecu u Varaždinu. Uz osiguranje zdrave prehrane u vrtićima i školama, besplatni produženi boravak i psihološku pomoć Grad Varaždin, kako se najavljuje, će i nadalje svojim mjerama nastojati voditi aktivnu pronatalitetnu politiku te uvažavati zahtjeve i potrebe roditelja.