12. siječanj 2024. | Autor: dd

Grad Varaždin počeo sufinancirati troškove medicinski pomognute oplodnje

Kao dio pronatalitetnih mjera, Grad Varaždin je s početkom 2024. godine počeo sa sufinanciranjem troškova medicinski pomognute oplodnje. Varaždinske obitelji, odnosno korisnice mogu ostvariti novčanu potporu za postupke koji su započeti nakon 1. siječnja 2024. godine.

Grad Varaždin sudjelovat će u sufinanciranju dva ciklusa medicinski pomognute oplodnje za varaždinske obitelji koje ne uspijevaju dobiti djecu prirodnim putem, a koje su već iskoristile cikluse koje im plaća država te isto nije dalo željeni rezultat. Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje priznaje se u iznosu od 50 % ukupnih troškova ,a najviše do 1.000,00 EUR. uz uvjet da podnositeljica zahtjeva ima prebivalište na području Grada Varaždina najmanje godinu dana.

Gradsko vijeće Grada Varaždina na 6. sjednici održanoj u prosincu prošle godine na prijedlog gradonačelnika dr. sc. Nevena Bosilja prihvatilo je prijedlog odluke koja omogućava provođenje te mjere, a u proračunu su osigurana sredstva. Kako se navodi u odluci pod troškovima medicinski pomognute oplodnje, u smislu ove Odluke, smatraju se: - troškovi usluga medicinski pomognute oplodnje sukladno cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje, - troškovi pregleda liječnika specijalista ginekologije vezanih uz postupak medicinski pomognute oplodnje, - troškovi propisanih lijekova vezani uz postupak medicinski pomognute oplodnje, - putni troškovi povezani s postupkom.

U proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu predviđeno je 20 tisuća eura za pokrivanje navedenih troškova.

Na službenim web stranicama Grada Varaždina objavljena je odluka u kojoj se navodi postupak kako je moguće ostvariti sufinanciranje i koje dokumente treba priložiti zahtjevu:

https://varazdin.hr/upload/2023/12/20_prijedlog_odluke_o_sufinanciranju_troskova_medi_6576f04fe8a7c.pdf

Zahtjev i izjava:

https://varazdin.hr/zahtjevi-drustvene-djelatnosti/zahtjev-sufinanciranje-troskova-medicinski-pomognute-oplodnje-2024-godini-10976/

 

 

Ilustracija preuzeta sa stranice Udruge RODA